Var tydlig och transparent med din kunddata. Det ökar kundernas förtroende!

Var tydlig och transparent med din kunddata. Det ökar kundernas förtroende!

Då den nyligen införda dataskyddsförordningen-GDPR- syftar till att ge tillbaka kontrollen över lagrad data till konsumenterna, undersökte nyligen Unruly hur medvetna konsumenterna är om de nya reglerna- både inom och utanför EUs gränser- samt relationen mellan datahantering och förtroende.  

Vår undersökning visade att medvetenheten om den nya lagen varierade från land till land, med Sverige i topp där 63% av de svenska konsumenterna säger sig vara medvetna om GDPR. Medvetenheten är inte så hög som vi kanske kan förvänta oss, vilket kan orsaka både problem och möjligheter för företag.

63% av konsumenterna av de 4 000 respondenter på åtta olika marknader som deltog i undersökningen (Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Australien, Japan, Singapore och Indien), uppgav att de skulle känna större förtroende för varumärken som tydligt informerade om hur och till vad deras kunddata användes. Undersökningen visade också att det finns ett stort förtroendegap gällande annonser på sociala medier. 43% av deltagarna i undersökningen över hela världen säger att deras förtroende för annonser i sociala medier har minskat de senaste månaderna. Hela 67% av svenskarna i undersökningen tror att mer än hälften av de nyheter de läser på sociala medier är falska. Minst förtroende har de i åldersgrupperna 18-24 år.

Vår undersökning visade även konsekvenserna av brist på förtroende; 77% av konsumenterna globalt uppgav att de enbart köper produkter från varumärken som de litar på. Hela 69% av respondenterna i Sverige, varav flest i millenniegenerationen, uppgav att de litar mer på ett varumärke om de är mycket tydliga med hur de använder och hanterar sin kunddata.

Budskapet är tydligt: Företag måste bli mer transparanta kring sin datahantering om de vill vinna sina konsumenters förtroende. Men givet den låga graden av medvetenheten kring vilka rättigheter GDPR för med sig, verkar det även finnas ett kommunikationsgap mellan företag och deras kunder. Om konsumenterna blev bättre informerade om vad den nya lagen medför för skyldigheter för företag i sin kunddatahantering borde förtroendet stiga. Så vad ska man då tänka på för att öka förtroendet i sin målgrupp?

Här kommer fem tips på hur du kan vinna dina konsumenters förtroende:

  1. Ge kunderna ett tydligt värdeutbyte för data du samlar in
  2. Var ärlig och tydlig med hur ni använder er kunddata
  3. Var ärlig och tydlig med vilka du delar kunddata med
  4. Kommunicera regelbundet med kunderna om deras data
  5. Tillåt kunderna att se, förstå och radera data du samlar in

Läs hela rapporten här!