Så Skapar Du En Framgångsrik Videoannons Utan Ljud

Så Skapar Du En Framgångsrik Videoannons Utan Ljud

Video är den snabbast växande formen av onlineannonsering med en 85-procentig ökning de senaste två åren (IAB, 2016) vilken dessutom förväntas fortsätta att öka snabbare än andra former av onlineannonsering (eMarketer, 2017).

På många av de platser där man kan se videannonser, spelas inte ljudet upp automatiskt. Det är designat för att följa industrins riktlinjer som säger att ljud enbart ska spelas när kontexten säger att konsumenten bör förvänta sig ljud (IAB, 2015). Många socialamediesajter uppmanar därför användarna att klicka för att sätta i gång ljudet på videoannonserna, men de flesta konsumenter väljer att inte göra det.

Dessa konsumenter lider av vad man kan kalla för innehållschock – de är fullkomligt översköljda av innehåll från alla möjliga avsändare, inklusive från många otaliga annonser.

Vår studie Framtidens Videoannonsering har visat att 81% av användarna stänger av ljudet på annonser som spelas upp med ljud på.

Många användarvänliga annonsformat spelas upp tyst till dess användaren väljer att aktivera ljudet. Annonsörer föredrar naturligtvis att publiken engagerar sig I deras innehåll med hjälp av både ljud och bild – men tilltalande annonser kan ändå fånga sin publik utan att användaren aktiverar ljudet.

 • För att bli framgångsrik online bör videannonser utformas som om att de skulle spelas upp utan ljud.
 • Tystnad tar bort en viktig källa till information för tittarna och man bör därför vidta kompenserande åtgärder för att annonsen ska få effekt. Det inkluderar bland annat att ta större hänsyn till visuellt berättande, referera till allmänna uppfattningar, ha en högre visuell intensitet och att vara taktisk i nyttjandet av undertexter.
 • Annonstestning bör göras både med ljud på och av.

Fyra tips på hur du skapar en effektiv ljudlös video

 1. Hellre visuellt än verbalt berättande
 • Använd enkla, tydliga budskap.
 • Visa, berätta inte.
 • Undvik verbal dialog.
 • Skildra starka känslor med hjälp av närbilder.
 • Var inte rädd för djärva skådespelarval.
 1. Referera till allmänna uppfattningar
 • Använd ett universellt humant berättande.
 • Känn din publik.
 • Välj välkända intriger, karaktärer och kändisar.
 1. Öka visuell intensitet och energi
 • Undvik långa, långsamma tagningar.
 • Att förlita sig på enkla, fixerade kamervinklar kan ge ett energilöst intryck.
 • Variera tagningarna, ha snabbare klipp och/eller en hög grad av rörelse.
 1. Var taktisk i integrering av undertexter
 • Undertexter kan bromsa farten.
 • Undvik att enbart återge dialogen.
 • Använd undertexter som ett visuellt verktyg.
 • Var kreativ med färger, storlek, typsnitt och placering.