Google testar förlängda sidtitlar i sökresultatet

Under föregående år testade Google att förlänga metabeskrivningarna till nästan det dubbla antalet tecken. Och nu, cirka ett år senare händer det igen att Google gör förändringar i det organiska sökresultatet. En ny rapport visar att sidtitlarna har förlängts med ungefär 20% den senaste veckan.

RankRanger har ett verktyg där man kan se förändringar i sökresultatet dag för dag som till exempel den genomsnittliga längden på metabeskrivningar eller sidtitlar. Där kan man följa hur antalet tecken för titlarna under september månad har ökat gradvis från 55 till 83 tecken för Google USA vilket är en ökning på cirka 20 procent. Här i Sverige har antalet tecken gått från 49 till 74.

Bilden ovan visar hur sidtitlarnas längd gradvis har ökat under september månad.

Hur lång brukar sidtitlarna vara?

För att garantera att hela innehållet i en sidtitel ska skrivas ut utan att riskera att bli avklippt är en riktlinje att hålla sig till mellan 55 – 60 tecken som mest beroende på vilka bokstäver som används. Detta är eftersom längden på metadatan inte endast avgörs på antalet tecken utan bredden i pixlar vilket gör att det kan variera från mening till mening.

Bara ett test eller här för att stanna?

Än så länge har det bara gått två veckor sedan de förlängda sidtitlarna började synas i det organiska sökresultatet. Om vi skulle blicka tillbaka till föregående år när Google förlängde metabeskrivningarna till den dubbla längden tog det ungefär ett halvår innan testet drogs tillbaka och söket återgick till det normala.

Med andra ord är det än för tidigt att avgöra om den nya längden är här för att stanna eller inte. På grund av den anledningen är det inte rekommenderat att göra något större arbete med att göra om titlarna på sin webbplats utan mer att vara observant på att längden kan ändras i framtiden.

Vill man fortfarande testa att förlänga titlarna är det bäst att göra det på enstaka sidor som är lätta att justera i samband med förändringarna – men framförallt att ha is i magen och hålla koll i söket.