Vilken mediestrategi ska man ha i kristider?

Vi är just nu i en av de största kriserna i samhället genom tiderna med pågående Coronaepidemi. Den påverkar enskilda individer och många företag i Sverige.

Verksamheten för många företag har totalt stannat då en stor andel av Sveriges befolkning arbetar hemma och vi har reseförbud. Många företag har tyvärr drabbats hårt, till exempel reseindustrin samt hotell och event. De har det svårt ekonomiskt och har därmed små om några likvida medel att lägga på marknadsföring. Samtidigt har e-handelstjänster som mat och apotek ett otroligt uppsving just nu.

Värdet av att marknadsföra tjänster som totalt avstannat är ganska liten då ingen är intresserad av att resa, bo på hotell, gå på gemensamma event eller träffas på krogen just nu då folkhälsomyndigheten sätter restriktioner för vårt resande och umgänge.

I dessa tider får man vara kreativ och prata om nya idéer och lösningar med sin mediebyrå och mediepartners om man har budget kvar för marknadsföring och ändå vill nå ut eller om man har tjänster som är heta. Det är viktigt att man är respektfull.

Den allmänna rekommendationen i kristider är att satsa mer på varumärkesannonsering än säljdrivande konverteringsannonser. Att försöka rida på vågen av krisen och försöka kapitalisera på den slår nästan alltid fel. Här har vi sett några riktigt dåliga exempel just nu när vissa aktörer tyvärr har försökt sälja sina saker med koppling till Corona.

När man ska annonsera i nyhetsmedier som drar mycket trafik, framförallt i digitala kanaler då många läsare vill hålla sig uppdaterade i krisen, blir risken att exponera sitt varumärke i olämplig kontext ännu större än vanligt och det försvårar medievalen.

Varumärken bör vara extra vaksamma på hur man annonserar med programmatisk annonsering som inte tar hänsyn till krisläget eller annonsering i breda nyhetsmedier som kontinuerligt rapporterar om krisen. Även på sociala medier är det stor risk att hamna i en olämplig kontext i samband med krisen som man vill undvika.

Ett par snabba tips för annonsering i kristider

  1. Använd inte krisläget i din annonsering, stor risk att det slår tillbaka negativt
  2. Var noggrann med hur ert varumärke exponeras, tänk på Brand Safety
  3. Satsa på varumärkesannonsering framför säljdrivande kampanjer
  4. Det är varumärken som synts som man kommer ihåg och gillar
  5. Om ni vill göra gott, var respektfull i er kommunikation