Influencer Marketing ett räckviddsmedia eller är det sponsring av en kändis

Ska man satsa på influencers som ett räckviddsmedia, eller är de helt enkelt ambassadörer som ska representera ditt varumärke i sociala medier?

Många marknadsavdelningar har testat samarbeten med social influencers i sin mediemix för att se om det eventuellt kan generera effekt. Många köper på antal följare och jämställer det med räckvidd, det är tyvärr här det går fel.

Låt oss börja med definitionen räckvidd så att vi har begreppen klara för oss

När man ska använda statistik för att se hur många man har möjlighet att nå med reklam avser räckvidden det totala antalet olika personer eller hushåll som har haft möjlighet att se reklam under en viss period OTS – Opportunity To See. Räckvidd är inte synonymt med att man faktiskt har sett reklam, bara att man har haft möjlighet att se den. Det är bara antalet personer som har varit i kontakt med mediet där reklam har dykt upp i flödet så att man kan höra annonsen eller se reklaminförandet som kan kallas räckvidd.

Begreppet följare i sociala medier är inte synonymt med räckvidd

Följare är antalet personer som har valt att ta del av det som personen eller företaget delar i sociala medier som Instagram och Facebook. Följare är inte synonymt med antalet personer som kommer att se inläggen från personen eller företaget på Instagram eller Facebook. Räckvidden på Facebook och Instagram är hur många som faktiskt hade möjlighet att se inlägg i flödet, den siffran varierar stort beroende på hur många följare man har och hur aktiv dialog man har med dem då det påverkar algoritmerna.

Den faktiska siffran hur stor genomsnittliga räckvidden är på sociala medier är svår att hitta jag hittade denna siffra där man delat antal personer som haft möjlighet att se på antal följare: Global reach rate: 34.37% på Instagram, Global engagement rate: 4.7% enligt Iconosquare. Huvudregeln är desto fler följare man har desto lägre räckvidd procentuellt, det vill säga om man jobbar med influencers med stor följarskara kan siffran för räckvidd ligga så lågt som 5-10%.

Nu när vi har rett ut skillnad mellan räckvidd och följare, det vill säga att din reklam bara kommer exponeras för några få procent av följare, måste vi hitta sätt att mäta samarbeten med influencers. Hur ska man då förhålla sig till influencers är det ett räckviddsmedia, eller sponsrar man en person som ska vara en ambassadör för ditt varumärke?

Min personliga åsikt är att ett samarbete med en influencer är mer jämställt med sponsring av kändisar som man jobbade med innan sociala medier dök upp än att jobba med räckviddsmedier, låt mig vidareutveckla detta

Innan sekelskiftet hade företag samarbeten med idrottare som var bra ambassadörer med ett starkt personligt varumärke. Vi har Björn Borg, Ingemar Stenmark och Gunde Svan som några bra exempel. Här har vi Björn Borg som sedan etablerades som ett klädvarumärke, är det någon som ser ett samband med dagens influencers som startar egna varumärken? Vi har till exempel Bianca Ingrosso med CAIA Cosmetic som ett aktuellt exempel.

En stor skillnad mellan de gamla sponsorskapen och samarbeten med influencers är att när man samarbetade med idrottsprofiler hade man rigorösa samarbetsavtal som reglerade allt för att säkra varumärket. Medan många ger sig in i samarbeten med influencers utan att reglera eventuella risker som kan uppstå om den sponsrade personen agerar på ett otillbörligt sätt.

Är influencers ett räckviddsmedia eller inte?

Tillbaka till frågan om influencers är ett bra räckviddsmedia eller om man ska se det som sponsorskap av personer som passar ditt varumärke. Denna fråga får det företag som man jobbar på göra en grundlig analys om hur man ska arbeta med sociala medier och influencers, svaret är det som ingen brukar vilja höra – Det beror på.

Men om man bestämmer sig för att se att det är ett räckviddsmedia se till att mäta hur många av följarna som faktiskt hade möjlighet att se inlägg, det är dock inte synonymt med att man faktiskt har sett bara att det dök upp i feed. En annan sak som man måste tänka på är att inlägg i sociala medier har en livslängd på en till två timmar då de läggs upp otroliga mängder med material och det puttas snabbt ned i feed och nedprioriteras i algoritmer om det inte skapade engagemang bland de få procent som fick inläggen i sin feed, engagemang är kanske ett bättre mått att följa när någon gett en like.

En annan väg är att hitta rätt influencers som har en bra koppling till varumärket och tänka mer långsiktigt på samarbetet och jobba med personen som en ambassadör för varumärket. Integrera det i andra sammanhang, kampanjer och olika event. Köp inte inlägg och hoppas på det bästa, jobba aktivt med personerna för att uppnå den effekt som ni vill ha.

Mitt tips är satsa inte på influencers om ni inte har en tydlig strategi varför ni gör det