Ekonomiska intressen kontra kundnöjdhet

Streamingtjänster, tidningar och magasin slåss för att äga hela sin digitala värdekedja. Bolagen vill äga hela vägen från skapande av innehåll till monetisering av slutkund för att fånga marginalen i varje steg. Det är rådande modus operandi för att skapa lönsamhet. Detta är dock inte nödvändigtvis vad som är bäst för konsumenten och knappast vad plattformar såsom Readly önskar.

Finns det en framtid där ekonomiska intressen och kundnöjdhet går hand i hand? Kan innehållsskapare och plattformarna samexistera i framtiden?

För det första, låt oss göra en mycket grov indelning av medielandskapet och titta på vilka drivkrafter varje grupp av intressenter har:

  • Kreatör (ex. skribent): Nå ut med sitt innehåll, försörja sig.
  • Mediehus (ex. tidskrift): Tjäna pengar på sitt innehåll.
  • Plattform (ex. Readly): Tjäna pengar på sin plattform (eller aggregeringstjänst).
  • Konsument (ex. dig själv): Få tillgång till så mycket innehåll som möjligt, på samma ställe, till ett bra pris.

Grundproblemet idag är att dessa fyra gruppers intresse delvis står i motsats till varandra. Kunden vill ha allt tillgängligt via en plattform, men kreatörerna och mediehusen vill monetisera kunden själva. Plattformarna, speciellt de utan originalinnehåll, måste få med mediehusen på tåget för att kunna existera.

Givet detta ser jag ser tre (extrem)scenarion som kan ske framåt:

Scenario 1: Plattformarna “vinner”. De bygger så stora kundbaser att mediehusen inte har något annat val än att fortsätta tillgängliggöra sitt innehåll via dem. Mediehusen trycks tillbaka i värdekedjan, längre bort från slutkunden. Mediehusen blir mer av innehållsleverantörer.

Scenario 2: Mediehusen “vinner”. De lyckas samla tillräckligt många kunder så att de själva kan bygga en lönsam affär och därmed äga hela värdekedjan. Plattformarna blir mindre intressanta för slutanvändarna eftersom de inte har tillräckligt med innehåll.

Scenario 3: Kreatörerna “vinner”. Inom många områden kan de som skapar innehållet själva hitta en direktrelation med konsumenterna – exempelvis genom plattformar såsom Patreon. I ett sådant fall behövs varken mediehus eller plattformarna.

Sanningen kommer att ligga någonstans mellan dessa tre scenarion och variera beroende på vilken del av mediebranschen vi avser. För mig är dock en sak tydlig: Antalet varumärken och plattformar som just nu existerar, kan inte framgångsrikt samexistera i framtiden. Det är omöjligt för samtliga att bygga ‘economies of scale’ och lyckas monetisera tillräckligt många slutkunder. Att de faktiska kreatörerna har en ökad möjlighet att direkt monetisera slutkunden, kommer att accelerera förändringen.