Röda Drottningen och stagnerad tillväxt

The Red Queen Effect, ett uttryck vars namn kommer från Alice i Spegellandet, där Röda Drottningen förklarar för Alice, att i Spegellandet så måste man springa så snabbt man kan bara för att stå kvar på samma plats.

För detta inläggs syfte ska uttrycket tolkas som följande: Gör du inget så kommer du hamna bakom dina konkurrenter, springer du snabbt framåt kommer du bara ligga jämsides. Implikationen: Du kan inte bara göra mer av samma för att komma förbi, du måste tänka nytt.

Detta är högst relevant för många av dagens digitala prenumerationsaffärer: Trots att man hela tiden springer snabbare så står man ungefär kvar på samma plats som förut. Hur kan mediehusen nå nästa nivå av tillväxt?

Många digitala prenumerationsaffärer börjar nå den punkt där de har svårt att upprätthålla samma tillväxt de drivit de senaste åren. Detta beror på en mängd faktorer, såsom att mognadsgraden hos produkterna och marknaden har ökat kraftigt på kort tid. Detta gör att deras volymer börjar stagnera eller till och med falla.

Inom exempelvis nyhetsmedia i Sverige är detta extra tydligt. Alla aktörer springer ungefär lika snabbt eftersom: 1. Marknaden är liten och alla tittar på varandra, 2. Marknaden är konsoliderad (läs Bonnier och Schibsted) vilket betyder att deras respektive titlar utvecklas på liknande sätt, samt 3. Det finns ett antal globala aktörer (läs NYT och WaPo) som alla tittar på och inspireras av. Implikationen blir att alla göra ungefär samma saker för att utveckla sin affär och att därmed springer jämte varandra.

Så, hur kan man som organisation ta sig förbi sin konkurrenter? Det tråkiga men enkla svaret är: Tänk nytt och innovera. Lättare sagt än gjort, men det finns råd att hämta. Här är fyra sätt att skapa plats för innovation i sin organisation och därmed kunna nå ännu längre än sina konkurrenter.

Var tydlig med behovet. Den faktiska innovationen sker sällan högst upp i organisationen, men tydligheten kring att innovation är viktigt gör det. Konkret tips: Kommunicera konsekvent vikten av förnyelse.

Toppa teamet. Det måste finnas rätt personer på plats och teamen måste fungera så bra som möjligt. En del av detta, vilket kan vara känsligt, är att omplacera low-performers. Konkret tips: Gå igenom ditt teams förmågor och fundera på hur teamet kan toppas. Ta in nya krafter utifrån.

Skapa förutsättningar, men reglera inte. Innovation sker sällan genom micro-management, det handlar istället om att skapa rätt förutsättningar. Gamla sanningar måste utmanas. Konkret tips: Ge teamet X timmar per vecka att driva arbete kring innovation utan krav på resultat.

Testa, lär, dela. Innovation sker inte som en linjär process från A till Ö, utan genom ett kontinuerligt testande, förbättrande och lärande. En viktig del av lärandet är att dela kunskap. Konkret tips: Driv ett innovationsforum där man träffas för att prata lärdomar och nya idéer.

De svenska och nordiska prenumerationsaffärerna ligger fortfarande långt fram i sin mognadsgrad. Förhoppningsvis kan de framåt leda utvecklingen genom ökat fokus på innovation.