Prenumerationsaffären som mediehusens motor i svåra tider

Givet den pågående situationen kring Coronaviruset, samt de kännbara ekonomiska effekter detta får, så har många förutsättningar ändrats på kort tid. I dessa tider har en solid prenumerationsaffär en viktig roll i att hjälpa mediehusen framåt. Med rätt strategi och åtgärder idag, kan man se till att prenumerationsaffären fortsatt blir en motor med stabila kassaflöden, även i en osäker eller nedåtgående marknad.

Här är fem saker mediehusen bör göra nu, för att underlätta situationen:

 

1. Förstå att spelplanen har ändrats

För det första är det viktigt att förstå att mycket har förändrats på kort tid. Den strategi ni hade förra veckan kanske inte längre är relevant. Det är läge att samla sin ledningsgrupp och diskutera situationen. Här är det viktigt att sätta en plan, samt skapa rätt organisatoriska förutsättningar för att leverera och iterera denna plan. Som läget ser ut nu måste detta inkludera en förståelse för hur personalen ska jobba remote – under överskådlig framtid.

Praktiskt sätt kan detta handla om att ändra sin kommunikation, sina kampanjer eller sina säljkanaler. Om man tror att efterfrågan på produkten kommer minska på kort sikt, då är det ingen ide att pusha i dyra kanaler (CPO lär stiga).

 

2. Prata med kunderna

Dialog är alltid en viktig komponent i prenumerationsaffärer, speciellt i osäkra tider. Prata med era kunder och visa att ni förstår allvaret i situationen, samtidigt som ni visar att er produkt/tjänst kommer fortsätta. Sätt er in i kundernas oro, behov och ta tillvara på deras idéer. De bästa lösningarna kommer ofta från nära samarbete med kunder och partners, speciellt i röriga tider.

Om leveransen av er tjänst påverkas, om ni märker att kunderna säger upp, eller inte vill köpa nytt – fundera då på hur ni kan vara generösa med ert erbjudande under en kortare tid. Det kan handla om att låta kunder pausa sina prenumerationer eller att erbjuda extra innehåll.

 

3. Hantera kostnader och spend

Om ni förväntar er ett tapp i intäkter eller minskat kassaflöde, så behöver ni förstår hur kostymen kan anpassas. Eller i alla fall börja planera för hur den kan anpassas. Beroende på hur de andra affärsområdena inom ert mediebolag går (såsom annons…), så kan kravet på sänkta kostnader även komma från annat håll och inte vara direkt drivet av en försämring av prenumerationsaffären.

En sådan analys och plan bör grunda sig i att dela upp sina kostnader i vilka som alls kan påverkas, respektive inte kan påverkas. Utifrån de förstnämnda behöver man förstå och prioritera vad som kommer hända om vi klipper dem – på kort och lång sikt. Här krävs en prioritering och en konsekvensanalys. Detta är en svår övning som ingen egentligen vill göra och det är inte läge att ta förhastade beslut. Samtidigt är det alltid bra att ha en plan.

 

4. Omvärdera produkten och affären

Just nu är det svårt att överblicka den kort- och långsiktiga påverkan på ekonomin. Antingen kanske inget förändras, eller så förändras allt. Hur som är det läge att fundera på hur detta påverkar er produkt, affär och organisation.

Exempelvis kan detta göras genom att ställa sig själv följande frågor:

  • Vad är den kort- och långsiktiga påverkan av den pågående situationen?
  • Hur kan vi tänka om kring vår produkt och affär för att anpassa oss till nya förutsättningar?
  • Hur påverkas vår organisation, produktion och leverans av våra produkter?

Till exempel, om nu människor i närtid till en större utsträckning kommer att jobba hemifrån, hur kan ni anpassa er produkt för att hantera det? Här är det viktigt att ta tillvara på möjligheterna och hjälpa kunderna, samtidigt som man inte är (eller framstår som) opportunistisk.

 

5. Planera framåt

Det kommer inte vara högst på agendan, men förr eller senare behöver planen inför nästa kris sättas. Att redan nu börja ta hänsyn till detta kommer att förenkla processen. Är man väl förberedd och kan agera snabbt så kommer man att ta sig igenom både denna och kommande kriser.

 

Frågor eller tankar kring situationen? Kontakta gärna för en diskussion.