Framgångsfaktorer för paid content (del 1)

Oberoende av om ni har en digital prenumerationsaffär idag eller vill bygga en ny framåt, så finns det ett antal områden som är viktiga att tänka på. I en serie på tre inlägg tittar jag närmare på totalt sex stycken områden som enligt min erfarenhet kräver extra fokus, tillsammans med ett antal framgångsfaktorer inom varje område. Om man som ledare spenderar rätt tid och fokus inom dessa områden så kan man skapa en långsiktig tillväxt i sin prenumerationsaffär.

I denna del så tittar vi närmare på det första området: Vision och fokus, för att i kommande delar gå igenom Erbjudande och paketering, Sälj och konvertering, Optimerad upplevelse, Data-drivet arbetssätt och Flexibel organisation.

1. Vision och fokus

För att få paid content att flyga krävs fokus från hela organisationen, att alla avdelningar är involverade, har rätt förutsättningar och vet vad som gäller. Detta kräver i sin tur en uttalad vision och ett starkt ledarskap från högsta ort. Att bygga digitala prenumerationer framgångsrikt är på många sätt annorlunda än andra affärsmodeller, eftersom det ofta måste involvera fler kompetenser och fler avdelningar för att göras rätt. Alla måste vara med på noterna för att det ska fungera.

I praktiken har nästan alla titlar idag minst två affärsmodeller simultant. Oftast digitala annonser och digital prenumerationer, men också eventverksamhet, affiliateaffärer och liknande. Detta är i grunden positivt, men ibland måste man sätta ned foten kring vilken affärsmodell som ska vara ledande. I vissa fall kan paid content ses som en konkurrent till digitala annonser, en kritik som ibland är befogad. På grund av bland annat detta är fokus ännu viktigare, eftersom det ibland krävs att man suboptimerar sina andra affärsmodeller för att växa digitala pren. Här krävs starkt ledarskap och långsiktighet.

Det är viktigt att börja med att fundera på vad ni försöker åstadkomma med de digitala prenumerationerna. Svaret på denna fråga påverkar hela er strategin för att bygga och växa prenumerationsaffären. Om man ska hårddra kan man säga att det finns tre alternativ: Volym, Intäkter eller Lönsamhet. På sikt, vill alla företag bygga lönsamhet men det gäller att förstå hur vägen dit ser ut.

För att förstå strategin framåt bör man titta på marknaden och på sin egen affär. Här kan man med fördel titta på klassiska diagram för produktlivscykler, vilket kan ge vägledning framåt. Här följer tre exempel på hur man kan tänka:

  • Om man står i en situation där flera aktörer försöker ta andelar på samma marknad, så kan det vara värt att fokusera på volym.
  • Om man upplever sig ha fördelar på marknaden, så kan man fokusera på att öka intäkterna genom att höja pris.
  • Om en produkt bedöms vara i slutet på sin livscykel, så kan det vara värt att titta på prishöjningar och kostnadssänkningar, vilket i sin tur bör resultera i lönsamhet

Framgångsfaktorer

  • Skapa en långsiktig vision och tydlig plan för digitala prenumerationer – förstå ert syfte
  • Sätt och kommunicera tydliga kvantifierade mål som alla förstår
  • Skapa rätt fokus och förutsättningar i organisationen för att lyckas – sätt ned foten kring vad som är viktigt

I kommande två delar av denna serie så tittar vi närmare på fem ytterligare områden: Erbjudande och paketering, Sälj och konvertering, Optimerad upplevelse, Data-drivet arbetssätt och Flexibel organisation.