Vårt ramverk för GDPR-anpassning

Nu är det snart dags för GDPR att införas och resan dit har för många varit kantad av stora frågor och få svar. På ett sätt som IAB har kunnat stödja branschen i deras processer är att ta fram ett ramverk som behandlar insamlandet av samtycke och andra aspekter av anpassningen till GDPR- the Transparency & Consent Framework. Ramverket har snabbt fått fotfäste hos publicister och leverantörer och Consent Management Providers (CMP), i dagsläget över 120 leverantörer och 30 CMPs registrerade.
För att stärka ramverket ytterligare för publicister och leverantörer har IAB kompletterat med pubvendors.json och Mobile In-App för app-utvecklare. Publicister ville ha mer kontroll när det gäller syftet att hantera data, då mest för att godkänna olika partners/underleverantörers olika syften. De hade också önskat mer kontroll över vilka lagliga grunder deras partners kan åberopa.

IAB’s pubvendors.json kommer kunna:

  • Erbjuda en standard för publicister så de kan meddela vilka leverantörer de använder och deras respektive data-behörigheter.
  • Tillåta leverantörer att styrk publicistens GDPR-inställningar och bekräfta/revidera Consent Management Providers (CMP) samtycken i flödet.
  • Skapa en standardiserad process för hur publicister kan vit-lista leverantörer.
  • Möjliggöra för publicister att avgränsa syften och funktioner (i linje med Ramverket) hos en enskild leverantör.

Mobile In-App –kommer möjliggöra för app-utvecklare att medverka i ramverket. Funktionen gör det möjligt att samla in och distribuera innehåll så att tech-leverantörer kan agera enligt publicisters och slutanvändares val. Beträffande exponering och kontroll kommer app-utvecklare fortsatt ha flexibilitet i hur de definierar användarupplevelsen inom ramverket.

Vi har ett par intensiva veckor kvar tills den 25 maj. Antal registrerade fortsätter att öka och med ett så gediget antal företag anslutna blir ramverket ett effektivt GDPR-verktyg att räkna med.

 

  • Feedback och kommentarer är möjligt att inkomma med fram till den 1 junidärefter kommer IAB Tech Lab och IAB Europe utvärdera och åtgärda utifrån feedback för att sedan släppa den slutliga versionen. Företag som har brådskande krav på att uppnå transparens är välkomna att använda json-teknologini beta-implementation.
  • För att ta del av json– v1.10 och Mobile In-Appspecifikationen, läs mer här.
  • Om du är en leverantör eller CMP och inte har registrerat dig ännu så kan du göra det här.

Fler certifierade influencer nätverk/agenturer

Vi är bara tre månader in på 2018 och redan har vi fem företag som är Certifierade Influencer nätverk/ agenturer med IAB Sverige. Först ut var Loppi i januari och nu har även United Influencers, Troot Network, Proad och Splay genomgått revisionen. Grattis, önskar vi på IAB Sverige.

”IAB’s certifiering av influenceragenturer enar branschen och ökar transparensen och tryggheten för kunderna. För Splay var det självklart att gå med och vi är väldigt stolta över att ha blivit certifierade”, säger Vigor Sörman, VD Splay.

”På Troot Network är Brand Safety och Transparens A och O. IAB’s Certifiering som Influencer-nätverk är därför en hygienfaktor för oss och ett bevis på att vi är en seriös aktör som jobbat långsiktigt”, säger Christofer Båge, VD Troot Network.

”Certifieringen ger en kvalitetsstämpel och är viktig för branschen och dess utveckling genom att den för marknaden säkerställer trygghet och transparens”, säger Linda Palmgren, VD United Influencers.

’’Vi gör detta för att visa på vår seriösitet och på ett transparant vis trygga samarbetet både för influencern och annonsören’’ säger Magnus Noord, VD ProAd

Den ständiga frågan om ansvar

Det finns en del av vår bransch som det är lite extra liv och rörelse i och det är influencer marketing. Efter några år med osäkra processer, utan transparens och eniga metoder att mäta effekt, börjar saker ljusna. Köpprocesserna förenklas och man kommer överens om hur effekt ska mätas. Köpare ställer högre krav på vad de vill ha ut av samarbetet. Transparens är något man tar mer självklart.
Ändå är det en ständig fråga om ansvar för annonsmärkning. En del målar upp influencern som en naiv ungdom som inte kan någonting om marknadsföring, vilket vi tycker är en tråkig syn. Det finns givetvis okunniga influencers och ska man driva sitt varumärke som ett professionellt företag bör man sätta sig in i vad som gäller. På samma sätt till exempel en tillverkare av skönhetsprodukter måste veta vilka ingredienser som är tillåtna.

Vi höll ett frukostseminarium med nätverket Tourn och advokatbyrån Sandart & Partners tisdagen 13 mars. Sandart & Partners menar att annonsören har vad som kallas “Huvudansvar” och är ansvarig för annonsmärkningen. Influencern kan också vara ansvarig för de publicerade inlägget. Kissie-domen kan tydas så att nätverket/agenturen kan ha ett medverkansansvar, beroende på hur involverade man har varit i processen. Beroende på omständigheterna kan det vara säkrast att parterna lyfter frågan om hur inlägget ska annonsmärkas som en del av köpprocessen.

En annan aspekt är avtal. Under seminariets presentation tog Sandart & Partners upp just vikten av att ha ett avtal. Vare sig det gäller tillstånd att dela bilder på instagram eller om det rör influencerns betalning håller vi med om att avtal är nyckeln till bra samarbeten. Det är heller inte underligt om ett nätverk/agentur tar en större procentsats eftersom man ofta agerar producent, förhandlare, projektledare med mera. Om vi antar att en influencer är en okunnig ungdom som inte kan ges förtroende att annonsmärka korrekt, är det då menat att samma person ska förhandla direkt med annonsören och sköta produceringen av innehåll själv? Vissa influencers kan hantera den här delen brilliant, medan andra behöver just den insatsen från nätverket/agenturen. Ett annat alternativ är att kunden står för allt skapande, men influencerns del av kakan kommer nog inte öka för det. Transparensen i det här fallet handlar om att man bör kunna redovisa hur pengarna fördelats. Har influencern däremot skrivit under att de får en viss procentsats så är det irrelevant för hen hur resten av budgeten fördelats.

Våra riktlinjer har tolkat lagen och finns tillgängligt för alla som jobbar med influencer marketing oavsett i vilken form att ladda ner från vår site.

Men; givetvis borde nätverket eller agenturen hjälpa sin samarbetspartner att lära sig vad som förväntas. Det är dels därför vi på IAB har vår certifiering för nätverken/agenturer: de får hjälp med att se över sina processer och där i ligger just hur man kommunicerar annonsmärkning med de influencer man arbetar med och mycket mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podd som annonsplattform

I det senaste avsnittet av IAB-podden pratar Maria Hagman med Sifo Kantars affärsområdeschef Peter Callius om ”Podd som annonsplattform”.
Vad ska man tänka på om man vill börja jobba med podcasts, vare sig man är annonsör eller privatperson som vill bygga sitt varumärke?
– Först måste man ju fundera på vilken form av kommunikativ plattform som är rimlig. Är det reklamsamarbeten eller någon form av samarbeten med existerande poddar eller är det rent av så att man har förutsättningar att driva en egen podd, säger Peter Callius. Även om de tekniska förutsättningarna att driva sin egen podd är rätt modesta så kräver det mycket tid och engagemang och jag tror att man inte ska överskatta sin egen förmåga att kontinuerligt skapa vettigt innehåll.
Även om poddlyssnadet har ökat med nästan 100% de senaste två åren kan det vara svårt att veta exakt vem lyssnaren av en specifik podd är.
– För en annonsör är det viktigt att nå tillräckligt många människor av rätt sort, säger Peter Callius. Vi ser extrema skillnader vad det gäller målgrupper för olika poddar. Poddar är inte ett räckviddsmedia utan ett målgruppsmedia.

För att lära dig mer om hur du kan använda podd som annonsplattform, lyssna på IAB-podden! Du hittar den på vår site, www.iabsverige.se/iab-podden
Acast https://www.acast.com/iabpodden
iTunes https://itunes.apple.com/se/podcast/iab-podden/id1345272357?mt=2

 

Ingen mätning, inga pengar

Viewability är en het fråga inom online video marknadsföring och man har på allvar börjat diskutera viewability som ett viktigt kvalitetsmått.”Ingen mätning, inga pengar”, menar Fredrik Lagerströms, The and partnership, i IAB’s task force Online Video. Problemet med viewability är att det stundtals blir skillnader mellan det antal annonsvisningar som man betalar för och det antal annonsvisningar som en tittare har möjlighet att se. IAB och Media Rating Council (USA) har publicerat rekommendationer för viewability-måttet både för display- och videoannonser.

– Det finns en förvirring i branschen om vad ”viewability” är. I grunden är det ”opportunity to see”, alltså om någon kunde se annonsen. Annonsörer har länge blivit lurade av publicister och genom att mäta viewability kan annonsörerna sortera bort de publicister som levererar impressions utan att visa annonsen, tycker David Björk, MediaCom, ordförande för IAB Sveriges task force Online Video.

I augusti 2017 publicerade IAB Europa sin ”European viewabilty measurement principles” som kommer ligga till underlag för IAB Sveriges task force Online Videos arbete.  De börjar nu jobba aktivt för att utbilda om viewability och kunna föra diskussion om online video-marknadsföring framåt.

– En annan aspekt av viewability är att det är en prisfråga. Om en annonsör köper billigt annonsutrymme där bara hälften av visningarna når deras krav, men de betalar mer än hälften av vad det kostat någonstans där alla visningar var bra, så har de en högre eCPM på det billiga utrymmet. Enkel matematik,  säger en annan medlem i vår task force David Rasmusson, MTG.

IAB’s task forces är forumet där marknadens aktörer har möjlighet att tillsammans försöka hitta gemensamma förhållningspunkter. Det övervägande målet för task forcen i det här fallet är att aktiva på den digitala annonsmarknaden, framför allt annonsörer, får en tydlig bild på hur medieägare och mediebyråer jobbar med viewability-frågan och utmaningar kring detta.
Enligt AdEx 2016 ser samtliga europeiska IAB organisationer att video under det kommande året blir den plattform som attraherar flest konsumenter och att det är här mest online annonsering fokuseras. Med den tillväxten som redan skett är det mer relevant än någonsin att öka transparensen.

Hur ska publicister tjäna pengar i framtiden?

I den senaste IAB-podden pratar vår kommunikatör Maria Hagman med IAB Sverige’s ordförande Daniel Weilar. Ämnet som diskuteras är hur publicister ska tjäna pengar på den digitala annonsaffären i framtiden.

“Jag tror att vi alla som är insatta kan konstatra att display-annonsaffären inte bara är hotad, det är ett faktum att det är få bolag som kommer se en växande annonsaffär över tid. Hade jag suttit i en beslutsfattande position idag hade jag inte satsat på att tillväxt inom displayaffären hade varit den bärande inkomstmotorn”, säger Daniel Weilar i podden.

Han menar också att betalarväggar inte alls är av ondo utan ger sajter en chans att fokusera mer på vad konsumenten vill ha, istället för att sträva efter att tillfredsställa annonsörernas behov. Att det är ett gratis internet är en demokratifråga håller han inte med om.
“Vi har ju en utomordentlig public service”, säger Daniel Weilar.

Lyssna på avsnittet med Daniel Weilar på IAB-podden:

IABs sajt  http://iabsverige.se/iab-podden/
Acast        https://www.acast.com/iabpodden
iTunes     https://itunes.apple.com/se/podcast/iab-podden/id1345272357?mt=2

Bra med tydlig annonsmärkning

Vårt först blogg-inlägg kommer handla om något vi väntat länge på i branschen: Kissie-domen. Vi som arbetar med marknadsföring, och de som jobbar specifikt med influencer marketing, har nu fått ytterligare en vägledning, den här gången från en domstol, för att veta vad som gäller när en person gör reklam för produkter och tjänster via sociala medier.

En viktig aspekt som domen kommunicerar är att alla kan göra fel men gör man lär man sig inte av sina misstag är det mer allvarligt. Influencer marketing är en ung kanal och det är ofta unga personer som är avsändare av de kommersiella budskapen, vilket är varför det är viktigt att fortsätta utbilda och ge vägledning för att se till att fler gör rätt. För rätt vill de allra flesta göra men vi ser ibland en osäkerhet och okunskap vilket gör att det inte blir tydligt nog.

Vi får heller inte glömma vem vi annonsmärker för: influencers är måna om sina följare vilka i slutändan är konsumenter. Verksamma i branschen kanske förstår skillnaden mellan reklam, sponsrade inlägg och andra former av samarbeten, men gör gemene man det och framförallt: gör ungdomar det?

En tydlig annonsmärkning ska inte ses som avskräckande utan är där för konsumentens skull och för att vi faktiskt måste följa marknadsföringslagen. Är influencern och budskapet en bra match så kommer inlägget få en positiv respons, medan ingen undangömd märkning i världen kan rädda ett krystat inlägg.

Vår Task Force Influencer Marketing har sedan ett år tillbaka arbetat med att ta fram verktyg som ska underlätta, vägleda och utbilda branschen i bland annat vikten av tydlig annonsmärkning av reklam via influencers och sociala plattformar. Bland annat har vi tagit fram en Certifiering för agenturer och nätverk för att säkerhetsställa att även de har rutiner som gör att lagen efterföljs.

De senaste åren har influencer marknaden exploderat och vi är medvetna om att det varit en fördröjning med att tydliggöra hur lagen ska tolkas. Nu tycker vi att man har hunnit ifatt och är säkra på att att konsumenter, köpare och influencer kommer uppskatta att veta vad som gäller.