In-house-trenden mattas av och sökmarknadsföringen ökar ytterligare i betydelse

I samband med vårt seminarium om Framtidens sökmarknadsföring i slutet av januari presenterade vi en studie gjord med 25 större varumärken som investerar i sökmarknadsföring.

Som de flesta vet är SEM inklusive SEO sedan länge den absolut största digitala kanal som omsätter drygt hälften av alla investerade pengar i digital reklam i Sverige enligt IRM.

Vi har under några år genomfört en studie med annonsörer rörande deras sökstrategier och kan i årets realtidsstudie se några intressanta trender när vi jämför med förra året.

Vi kan se hos de tillfrågade att Sökmarknadsföring har ökat i ytterligare betydelse jämfört med året innan. Precis som förra året är den viktigaste anledningen till använda sig av sök att sälja produkter/tjänster. På andra plats kommer att driva trafik till webbsida och på tredje plats kommer bygga varumärke.

Några tydliga trender vi kan se är att in-house-trenden visar en tillbakagång som ökade starkt förra året. (Något även sett i undersökningar avseende Programmatic). I år säger bara 5% att de kommer gå mot in-house jämfört med 17% året innan.
Annan tydlig trend är att fler använder sig av, eller planerar använda sig av, en performance-byrå och hela en tredjedel uppger att de går mot en hybridlösning (byrå och in-house) under 2021.

Något som varit på IAB Sverige Task Force agenda under året är hur vi kan koppla förstapartsdata till söket. Något som Johan Eriksson från Google gav många tips om på seminariet som du kan ta del av på Youtube i efterhand. Idag är det endast hälften som kopplar exempelvis CRM-data till sin sökmarknadsföring.

Utifrån studien och IRM prognos för 2021 ser vi att sök fortsätter att öka i omsättning ytterligare, 36% av bolagen i studien säger att de avser att öka investeringarna i kanalen 2021, minska avser endast 9%.

IAB Sverige släppte även en ny version av Stora Sök- & Produkt-handboken vid seminariet som alla kan ta del av så även hela Realtidsstudien Sök-investeringar och -strategier.

Task Force Sök jobbar vidare med viktiga frågor som berör kanalen.