Stora fördelar när branschen gör gemensam sak på Europanivå

Nu är marknaden redo för Transparency & Consent Framework (TCF) v2.0. Över 500 bolag och 70 CMPs har anslutit sig i övergången.

15 augusti var deadline för övergången till TCF 2.0 och IAB Europe kan nu berätta att målsättningen med 500 bolag som implementerat TCF v2.0 har uppfyllts.
Mer exakt 517 leverantörer inklusive Adobe, Google, GroupM, Magnite, Ozone Project, Trade Desk och Xandr har nu anslutit sig, samt 70 ”samtyckes-hanteringsplattformar” (CMP).

Stödet för TCF v2.0 från oss på IAB Sverige och övriga IAB organisationer i Europa har varit tydligt. Denna implementering visar på att vi nu tar standarden till nästa nivå när det gäller konsumentens inblick och val över sin databehandling för reklam och anpassning av innehåll. Det senaste året har gått till att ge support och vägledning till CMPs, publicister och leverantörer och nu har vi ett kraftfullt ramverk som kan fortsätta att utvecklas mot bakgrund av EU-domstolens rättspraxis och lagstiftning.

Den nya versionen är framtagen i ett samarbete mellan IAB Tech Lab och IAB Europe och har genomgått en 12 månaders granskningsperiod som bestått av marknadsåterkoppling från alla delar inom den digitala reklamindustrin, särskilt publicister, och ett antal möten med dataskyddsmyndigheter (DPA) i hela Europa. Konsumenterna kommer att se en ökning av valmöjligheter i nya versionen med en mer omfattande funktionalitet att tillämpa ”rätten att invända” (RTO) till behandling baserat på en legitim rättslig grund.

Arbetet med ramverket är ett bevis på ett framgångsrikt samarbete i vår bransch för att uppnå standards som kombinerar både användarvänlighet, samverkan och ger användarna större kontroll över hur deras data används. Det ger också publicisterna större flexibilitet att arbeta med en rad teknikpartners. För att uppnå ett sömlöst tillvägagångssätt i hela Europa krävs en verklig branschinsats och samarbete för att ge företag möjlighet att fungera.

Gold Standard 2.0 i UK kräver att företagen ansluter sig till TCF som en del av certifieringen. På så sätt kan certifierade medlemmar hålla jämna steg i branschutvecklingen och förbättra den totala digitala upplevelsen för konsumenterna. Något även vi på IAB Sverige har som framtidsvision.

Många nya leverantörer och CMPs har anslutit sig som väntade på den uppdaterade policyn innan de anslöt sig, till den enda lösningen för ”integritets-överenskommelse” som är byggd av branschen för branschen.

Deadline var 15 augusti för att anta den nya versionen av standarden och nu är det inte möjligt att skapa nya v1.1-samtyckes-strängar längre. Befintliga i v1.1 kommer att stödjas i frånvaro av v2.0 samtyckes-strängar fram till 30 september 2020.
Vi vet publicister i Sverige som implementerat TCF v2.0 i dagarna men det finns ett stort antal som fortfarande inte är där, så viktigt arbetet lokalt kommer fortsätta.