Digitala kampanjer i nivå med offline när det gäller varumärkespåverkan, i ny rapport från Kantar och IAB

Digitala kanaler levererar varumärkespåverkan och är mer kostnadseffektiva än de flesta offline-kanaler, enligt en ny australiensisk rapport av Kantar och IAB.

I rapporten, ”The Digital Brand Effect”, fann man att de långsiktiga varumärkeseffekterna för digitala kampanjer är i nivå med offline-medierna. 20 procent av varumärkespåverkan från de digitala kampanjerna kvarstod i hela åtta veckor efter den ursprungliga exponeringen.

Onlinevideo, social- och online-display visade sig också ha en högre varumärkespåverkan jämfört med investeringen. I rapporten konstateras det att digitala beröringspunkter återbetalar sig genom att bygga viktiga mätpunkter för varumärket. Detta inklusive medvetenhet, varumärkesassociationer och intresse.

Att digital reklam är ett rent prestationsmedium med en liten långsiktig varumärkespåverkan är något som blivit en sanning under de senaste åren, vilket är en fullständig missuppfattning. Denna rapport är ytterligare en i raden som förklarar det. Ett stort antal respekterade, oberoende researchföretag har under flera år kunnat visa att digitala kanaler har en stark varumärkesbyggande förmåga. Det vi däremot än behöver är mer kreativitet i våra digitala kampanjer.

The Digital Brand Effect” bygger på aggregerade resultat från en stor pool av kampanjer som ger djupare information om hur marknadsförare kan använda en rad digitala format, tillsammans med traditionella medier, för att bygga långvariga framgångsrika varumärken.

Rapporten visar på starka synergier när olika digitala mediekanaler kombineras och kompletteras med offline-medier. Upp till 45 procent av digitala varumärkeseffekter är ett resultat av ett arbeta med andra digitala eller offline-medier för att producera synergieffekter. Upp till 22 procent av digitala varumärkeseffekter är ett resultat av att arbeta med andra offline-medier.

Mark Henning, VD, Kantar Australien: ”Våra samtal bör inte handla om vilka reklamformat som är de mest individuellt framgångsrika, utan verkligheten säger att reklam fungerar bäst när den är flerkanalig. När mönstret för konsumentkonsumtion förändras och vi flyttar till nya annonseringsformat kommer det att bli ännu viktigare för marknadsförare att överväga de grundläggande normerna för best practice och aktivt tillämpa multimedia -kampanjer. Detta för att säkerställa bästa varumärkesresultat”.

Andra resultat från rapporten The Digital Brand Effect”:

  • Framgången drivs genom kreativ utformning med kontext i åtanke, genom att integrera digitala kampanjer med andra medier och hantera frekvenser.
  • Displayannonsering visade sig skapa betydande varumärkeskillnader samt varumärkesassociationer med 42 procent högre än investeringarna.
  • Online video visade sig driva varumärkesmotivation med 30 procent högre effekt än investeringen.
  • Sociala- och video-format har blivit synonymt med ROI. För online video har varumärkesbyggandet förbättrats med 144 procent under de senaste åtta åren. Sociala format ger en 90 procent bättre ROI.

Dessa resultat reflekterar också användandet av förbättrade annonsenheter med bättre integrering, nya funktioner och bättre användarupplevelse.

Du kan ta del av hela rapporten här.

Rapporten The Digital Brand Effect källor:

145 Australian Kantar Cross Media Brand Effectiveness studies
1 300 Global Kantar Cross Media studies
14 500 Global Kantar Digital Brand Lift studies