180 miljarder kronor är programmatisk handel värd i Europa

Trots sin mognad så fortsätter den så kallade ”Programmatic-First” marknaden att växa. Enligt färsk rapport från IAB Europe Programmatic ad spend in Europe 2018 är mer än hälften av annonsinvesteringarna som görs i onlinevideo programmatiska och en fjärdedel av all programmatisk handel är video.

I Europa utgörs hela 72% av den digitala annonsmarknaden av programmatisk handel och den markanta ökningen har skett tack vare de sociala kanalerna.

Hur ser våra attityder ut till programmatisk handel idag?
Baserat på IAB Europas årliga studie Attitudes to Programmatic Advertising har en omfattande analys av det europeiska programmatiska landskapet gjorts. Den täcker strategier och antagandetrender, drivkrafter och tillväxthinder, samt prognoser för framtidens marknader. En spännande information att ta del av är de ökade investeringarna i programmatisk handel för dislapy och hur annonsörernas investerar allt mer i video.

Övergång till hybridmodeller
Vi kan se en tydlig övergång till hybridmodeller för programmatisk handel, som allt fler annonsörer anammar med inhousing och outsourcing till en byrå. Detta i takt med ökat antal externa konsultföretag på marknaden. Det är således uppenbart att annonsörer ökat sin programmatiska kunskap, engagerar sig mer i medieköp och att den anpassning som skett riktar sig mot mer strategiska affärsmål.

Den programmatiska handelns drivkrafter
Annonsörerna har tre tydliga drivkrafter inom programmatisk handel. Den nyckelfaktor och den med högsta prioritet som används för ökad effekt och för att nå den beräknade målgruppen är data. Tillgången till premiumlager är även den en drivkraft, precis som att fler annonsörer ser potentialen för varumärkesannonsering utöver performence-driven annonsering.

Utgivarnas största drivkraft för den programmatisk affären är fortfarande kundernas efterfrågan och möjligheten att optimera intäkterna för premium inventory.

Framtidens användning av data
Numer ser även adtech-bolagen fler möjligheter med användning av data och många lyfter förmågan att erbjuda en transparent affärsmodell som en viktig drivkraft.

Samtliga aktörer ser en fortsatt ökad investering inom programmatisk handel och det finns en mängd format som bara har gläntat på dörren till den programmatiska världen. Ett av dessa format är DOOH. DOOH är den kanal som spås ha störst tillväxt under kommande år, tätt följt av audio och conected TV.

Vi har listat några slutsatser från årets studie:

  • Det finns en fortsatt drivkraft för kvalitet och säker reklammiljö.
  • IABs Ads.txt är väl etablerat bland utgivare men medvetenheten är låg på köpsidan.
  • Kompetens är fortfarande ett hinder för investeringar.
  • Transparens i leveranskedjan är fortfarande en betydande fråga.
  • Antalet annonsörer med egen programmatic inhouse-verksamhet är fler än antalet som lägger ut till en byrå.
  • Programmatic är fortsatt en katalysator för att leverera varumärkeskampanjer.
  • Med anledning av GDPR ser marknaden behovet av att använda förstaparts-data, private marketplaces and contextual targeting.

Läs hela rapporten här.


IAB Sweden Programmtic Event 2019
Idag går vi på djupet i den programmatisk världen tillsammans med 700 besökare på Oscarsteatern i Stockholm. Framtiden är ljus och inget tyder på att ämnet Programmatisk handel är mindre angeläget i år eller nästa år.