Tankar från DMEXCO

Iakttagelser från årets DMEXCO var många…både från seminarier och samtal med utställare.

Det går att avfärda mycket på event som DMEXCO med att ”man har hört det förut”, men ändå vet vi att verkligheten är inte där än och så länge den inte är det måste vi upprepa och repetera. DMEXCO är rätt arena för att både ta pulsen på digital kommunikation och en möjlighet att träffa företagsrepresentanter från hela världen. Det är också ett ypperligt tillfälle att lyssna till många globala aktörer på eventets alla scener.

Begrepp som upprepade sig 2019 är datadriven marknadsföring, sammanslagningar, GDPR, en framtid utan cookies och privacy with design. I år lyste DMPer och ordet mobilemed sin frånvaro. Istället är det Native, online video, CRM, data driven och self service som tagit plats på utställarnas skyltar.

Den nya marknadschefen
Jag lyssnade på flera seminarier med globala marknadschefer på DMEXCO i år och alla inledde med att det sker snabba förändringar inom marknadsföring och att det gäller att hänga med.
De flesta verkade eniga om att marknadschefens roll har förändrats radikalt, där vissa uttryckte det som att den har blivit mer komplex och svårmanövrerat medan många talare ansåg den mycket mer intressant idag. Det gäller för CMOs att omge sig med specialister som de kan förlita sig på då det idag är omöjligt att vara insatt i detaljer kring alla kanaler och teknik.

Cookies, content and consumers
Vi står inför flera frågor just nu det är tydligt, frågor som kommer vara avgörande framöver för de som vill lyckas i sin digitala marknadsföring. Hur snabbt kan vi ställa om ett flöde utan cookies och hur gör vi det på ett sätt som göra att konsumenterna upplever det som positivt.
Något som var återkommande från scen är att CMOs måste ha kontroll på sin content, det är något som underlättar hela flöden och alla inblandande måste jobba för att få design och privacy att förenas utan att kännas obegripligt och tjatigt.

Förstapartsdata för publicister är helt avgörande.

Annonsörer och byråer måste jobba med många partners för att nå målen och idag vet tradingaktörer oftast mer om bolagets konsumenter än de kreativa byråerna.

Digital empati
Ett utryck som jag upplevde som ganska nytt och som upprepades var att vi måste ha ”digital empati” för att lyckas och fokus kan inte ligga på att sälja utan serva kunderna.
I detta flöde gäller det att adtech-bolagen levererar saker som fungerar och informerar tydligt hur det funkar för att utvecklingen ska gå framåt.

Många fler iakttagelser manglades på vårt Nordic meetup-mingel efter första dagen. Vi är otroligt glada att det blev en sådan uppslutning även i år och från hela Norden.

Vi ses även nästa år i ett par bekväma skor på DMEXCO…