Enhetligt ramverk nödvändigt för mobila programmatiska kampanjer

Enligt den senaste IAB Europe Adex Benchmark står mobilannonseringen för hälften av all annonsering i Europa idag. Annonsörerna fortsätter att skifta fokus till mobilen för att nå sin publik, men trots den överväldigande tillväxten har mobilannonsering inte nått sin fulla potential. Vi menar att det till stor del beror på utmaningar med tredjepartsmätningar och verifiering.
Mätlösningar som tillhandahålls av verifierings-leverantörer kräver att utgivarnas appar och leverantörerna (SSP) ska integrera en så kallad Software Development Kit-lösning (SDK). Men att erbjuda separata SDK för varje leverantör kräver stora resursinvesteringar och ständigt underhåll och kan leda till en dålig konsumentupplevelse. Detta är starkt bidragande orsaker till varför annonsörernas förmåga att verifiera kvaliteten på det in-app-lager som de investerar i har varit begränsat.

IAB Tech Lab lanserade förra året en öppen lösning för marknaden, den så kallade Open Measurement SDK. Bolag i branschen har bidragit med medel för att få till en branschövergripande lösning som möjliggör för alla verifieringsleverantörer att anpassa sig till en enda SDK-lösning och ramverk. Satsningen minskar behovet för utgivare och SSPer att behöva anpassa sig till flera SDK:er. För annonsörer möjliggör SDK-lösningen att de kan verifiera sina investeringar med sin valda leverantör.

Men en förflyttning kräver samarbete.

IAB Tech Lab har en arbetsgrupp som ansvarar för Open Measurement där bolag som IAS, comScore, DoubleVerify, Google, Moat, Pandora och IAB Tech Lab med flera sitter i ledningsgruppen. 350 bolag hade i januari anammat lösningen, men ska den nå sin fulla potential behöver den bli en standard för branschen.

För att förenkla köpprocessen för mobila programmatiska kampanjer måste branschen enas om och implementera ett gemensamt branschövergripande ramverk nu. Nu är vår önskan som att svenska aktörer gör detta ramverk till en standard och ansluter sig till IAB Tech Lab’s Open Measurement SDK om man inte redan gjort det.

Avsändare: IAB Sveriges Task Force Viewability