Publicister skriver native bäst

Enligt en studie rörande native-annonsering utförd av oss i februari 2019 är ”Lästid” det mest användbara KPI’t hos köpare av native-annonser. En engagerande text eller video är viktigt för varumärkesbyggandet då det skapar en preferens till en produkt eller varumärke. Native-texter leder inte nödvändigtvis till en konvertering där och då, vilket är varför ”Lästid” är ett bra mått för att avgöra hur väl man lyckats nå målgruppen. Det innebär att anonsören måste fokusera ännu starkare på innehåll som håller kvar läsarna.

Vår senaste enkät visar att marknaden har mognat sedan den föregående gjordes 2017 och att våra definitioner har blivit vedertagna. Vår task force Native definierar native-annonsering, även kallat ”true native”, som: Kommersiellt innehåll framtaget i samråd med annonsör antingen av publicistens egen content studio eller av betrodd extern leverantör. ”Publicist” är den som ansvarar för en plattform där material publiceras.

Rent tekniskt krävs det att en annons som överhuvudtaget vill locka besökare ska vara:

  • väl placerad i flödet
  • rätt slags innehåll för siten
  • relevant till det redaktionella innehållet

Studien visar något överraskande att både köp- och säljsidan ansåg att publicisterna producerar bäst native-text. Det är naturligt att publicisterna känner sina besökare, det vill säga målgruppen, bäst, men de har också kunskap om vilken slags artiklar som får mest engagemang. Idag ligger inte fokus för att mäta effekt enbart på antal klick. Vad som är intressant är vad som händer efter klicket- hur länge läser folk, går de tillbaka till ursprungssidan, lockas de vidare till avsändarens landningssida eller andra relaterade sidor? Det är just det här som vår task force Native bland annat ska diskutera under de kommande månaderna: balansen mellan det datadrivna och det kreativa.