Utgivare och annonsörer behöver tala samma språk gällande samtycke

GDPR är här och vissa utgivare och annonsörer har insett att de inte är förberedda på reglernas fulla inverkan på deras eko-system. Men de är inte ute ur spelet än. GDPR i kombination med ePrivacy Directive betyder att alla sajter som levererar personlig annonsering får ”otvetydigt” samtycke för egen räkning och för deras partner som använder cookies och samlar in konsumentdata. GDPR kräver att webbplatser tydligt presenterar information för konsumenterna om hur data används och vem ska använda den. Men GDPR kräver också att alla parter som berörs av data förstår och respekterar användarens val vad gäller hur deras data kan användas.
Det innebär att utgivare måste överväga hela deras utbud för annonsering, som börjar hos dem men inte slutar där. Det innebär att titta på sekretesspolicy för annonsörer som köper annonsutrymmen på sina webbplatser, liksom dessa annonsörers betrodda partner som hjälper dem att leverera detta innehåll. Att dela publikdata som IP-adresser i den digitala annonskedjan gör att varumärkena kan hitta sin publik online och att varumärken är villiga att betala mer för denna effektiva räckvidd. Det är en av anledningarna till att denna typ av annonsering nu utgör upp till 80% av intäkterna för digitala publicister.

Möjligheten ur ett rättsligt perspektiv minskar med dåliga policys genom kedjan och orsakar emellertid oro för vissa utgivare. Detta gör att vissa tar bort vissa leverantörer. Om vi säger att om en utgivares reflexmässiga reaktion är att sluta tillåta insamling av data från sin webbplats, så är det korttänkt och väsentligt störande. Resultatet av att utgivare kapar datarelationer med annonsörer kommer sannolikt att leda till att leverantörer kommer sluta spendera sina budgetar på digitala medieplacering. Detta är skadligt för båda parter. Annonsörer kommer att förlora möjligheten att effektivt nå sina målgrupper, medan utgivare kommer att tappa intäkter som de är beroende av. Denna minskning av reklamintäkter kan vara katastrofal för många små och medelstora publicister, och det skulle äventyra de många röster och perspektiv på nätet som vi alla har nytta av idag. Dessutom riskerar dessa åtgärder att ytterligare göda de enorma internet-plattformarna. Sociala medie-jättarna är redan väl positionerade för att förvärva utbrett användarsamtycke där mindre kända konkurrenter inte är än. Med stora aktörer som Facebook och Google, som redan äger mycket av online-konsumenternas upplevelser, ökar obalansen till en mycket utmanande situation för mindre utgivare, och driver mer innehållskonsumtion till en ”walled garden”.

Det är viktigt att publicister och annonsörer hittar en enad lösning. I kölvattnet av GDPR behöver vår bransch en gemensam standard, något som företag över hela vår sektor kan använda för att kommunicera på samma nivå, med fokus på att respektera konsumentens samtycke över hela linjen.

IAB Europe, som representerar hela branschens intresse, har släppt en öppen källkod för tranparens och samtycke. Det är den enda ”GDPR-samtyckeslösningen” som har byggts av industrin, för industrin, vilket skapar en sann industristandard. Ramverket hjälper utgivare, teknikleverantörer och marknadsförare att prata samma språk när det gäller att erhålla samtycke efter GDPR.

Genom ”Transparent & Consent Framework” kan utgivare fortsätt finansiera sig genom relevant onlineannonsering och varumärken kan fortsätta nå sina målgrupper. Viktigast är att alltid skydda konsumentens integritet, och ge större insyn i hur deras data kommer att användas och deras samtycke respekteras genom hela försörjningskedjan. Ramverket erbjuder konsumenterna möjlighet att selektivt välja vilka fall de är okej med och med vilka företag, de är bekväma att dela med sig av data till. Dessa konsumentval följer med i hela ekosystemet med hjälp av ett standardprotokoll så att leverantörerna förstår och kan respektera dessa val.

GDPR-åldern ger oss ett fantastiskt tillfälle att återuppfinna online media och reklam. I slutändan kan vi förbättra hur konsumenterna upplever internet och hur de interagerar med både utgivare och varumärken längs vägen. Det finns en verklig chans för alla att växa effektivt i datasekretessens era, så länge vi fokuserar på transparenta samarbete och kommunikation i alla skeden.

IAB Transparent & Consent Framework (TCF) statistics:

  • 469 registered vendors
  • 169 registered Consent Management Platforms (CMP)
  • Framework being implemented on 100.000+ websites
  • 30% of programmatic ads calls carry TCF strings