Skapar dialogrutor ökad förståelse hos konsumenterna?

Var det kontroll och enkelhet vi skulle uppnå med GDPR för konsumenterna, har det uppnåtts med alla dessa samtyckes-dialogrutor, tveksamt. En fråga jag ställer mig idag är känns det bättre att kryssa i dessa dialogrutor än som tidigare att information finns att tillgå tydligt på sajten. GDPR är här för att stanna det tror jag alla vet men den tekniska lösningen har inte hängt med ut till konsumenterna.

I IABs remissyttrande till ePrivacy-förordningen välkomnar IAB, Europeiska kommissionens avsikt att ta itu med ”överbelastning av ansökningar om samtycke för internetanvändare” genom att tillåta användare att uttrycka sitt samtycke generellt. Det är dock tveksamt att detta skulle minska antalet anmälningar som användarna får eftersom de är obligatoriska enligt GDPR. Vi ser att  användarna fortfarande kommer att möta specifika samtycksförfrågningar där de inte samtyckt generellt.
IAB Sverige genom IAB Europe lämnade i juni 2018 in ett remiss-svar till förslaget till ePrivacy-förordning. Den föreslagna lagen dubblerar just det tillvägagångssätt som har irriterat internetanvändare; nämligen olika former av samtyckeansökningar. IAB anser att ePrivacy-förordningen inte kommer att uppfylla sitt mål att minska samtycke-relaterade meddelanden genom att föreslå ett principbaserat tillvägagångssätt.

Kan vi hitta bättre sätt att ge samtycke i den digitala världen? Som det är nu försämras hela upplevelsen av våra digitala kanaler och vad uppnår vi med denna ”dialogrute-samtyckes-hysteri ”som vi har just nu?

 En sammanfattning av IAB’s ställningtagande om förslaget till ePrivacy-förordning

  • IAB rekommenderar att ePrivacyförordningen upprätthåller förtydligandet i det nuvarande ePrivacy-direktivet att tillgång till en onlinetjänst kan bli villkorad av användarens välinformerade samtycke till databehandling för reklamändamål som inte rent tekniskt är nödvändigt för att tillhandahålla servicen men som är nödvändiga för tjänstens affärsmodell.

 

  • IAB rekommenderar att ändra artikel 8.1 ePR för att fullt ut anpassa den till GDPRs metodbaserade tillvägagångssätt om laglig behandling, inklusive behandling som är nödvändig för ett berättigat intresse där en användares grundläggande rättigheter inte överträds. För närvarande avviker reglerna i artikel 8.1 från GDPRs regler genom att införa en strikt uppsättning medgivande specifika undantag. IAB anser inte att det är nödvändigt att ändra metoder som nyligen antagits som GDPR’s regler. Ändringar bör respektera flexibiliteten och mångfalden i den rättsliga behandlingen enligt GDPR, till exempel genom att tillåta bearbetning enligt ett legitimt intresse där ytterligare skyddsåtgärder är uppfyllda.

 

  • IAB varnar för att ge webbläsare möjlighet att blockera behandlingen på teknisk nivå. Effekten i de flesta fall skulle vara att tjänsterna inte kunde fungera korrekt utan att användarna ändrade sina webbläsarinställningar, vilket resulterade i mer användar-irritation när webbplatser uppmanar användarna att ändra sina webbläsarinställningar.

Vill du läsa IAB Europe’s remissvar i fullo så gör du det här