Skapar dialogrutor ökad förståelse hos konsumenterna?

Var det kontroll och enkelhet vi skulle uppnå med GDPR för konsumenterna, har det uppnåtts med alla dessa samtyckes-dialogrutor, tveksamt. En fråga jag ställer mig idag är känns det bättre att kryssa i dessa dialogrutor än som tidigare att information finns att tillgå tydligt på sajten. GDPR är här för att stanna det tror jag alla vet men den tekniska lösningen har inte hängt med ut till konsumenterna.

I IABs remissyttrande till ePrivacy-förordningen välkomnar IAB, Europeiska kommissionens avsikt att ta itu med ”överbelastning av ansökningar om samtycke för internetanvändare” genom att tillåta användare att uttrycka sitt samtycke generellt. Det är dock tveksamt att detta skulle minska antalet anmälningar som användarna får eftersom de är obligatoriska enligt GDPR. Vi ser att  användarna fortfarande kommer att möta specifika samtycksförfrågningar där de inte samtyckt generellt.
IAB Sverige genom IAB Europe lämnade i juni 2018 in ett remiss-svar till förslaget till ePrivacy-förordning. Den föreslagna lagen dubblerar just det tillvägagångssätt som har irriterat internetanvändare; nämligen olika former av samtyckeansökningar. IAB anser att ePrivacy-förordningen inte kommer att uppfylla sitt mål att minska samtycke-relaterade meddelanden genom att föreslå ett principbaserat tillvägagångssätt.

Kan vi hitta bättre sätt att ge samtycke i den digitala världen? Som det är nu försämras hela upplevelsen av våra digitala kanaler och vad uppnår vi med denna ”dialogrute-samtyckes-hysteri ”som vi har just nu?

 En sammanfattning av IAB’s ställningtagande om förslaget till ePrivacy-förordning

  • IAB rekommenderar att ePrivacyförordningen upprätthåller förtydligandet i det nuvarande ePrivacy-direktivet att tillgång till en onlinetjänst kan bli villkorad av användarens välinformerade samtycke till databehandling för reklamändamål som inte rent tekniskt är nödvändigt för att tillhandahålla servicen men som är nödvändiga för tjänstens affärsmodell.

 

  • IAB rekommenderar att ändra artikel 8.1 ePR för att fullt ut anpassa den till GDPRs metodbaserade tillvägagångssätt om laglig behandling, inklusive behandling som är nödvändig för ett berättigat intresse där en användares grundläggande rättigheter inte överträds. För närvarande avviker reglerna i artikel 8.1 från GDPRs regler genom att införa en strikt uppsättning medgivande specifika undantag. IAB anser inte att det är nödvändigt att ändra metoder som nyligen antagits som GDPR’s regler. Ändringar bör respektera flexibiliteten och mångfalden i den rättsliga behandlingen enligt GDPR, till exempel genom att tillåta bearbetning enligt ett legitimt intresse där ytterligare skyddsåtgärder är uppfyllda.

 

  • IAB varnar för att ge webbläsare möjlighet att blockera behandlingen på teknisk nivå. Effekten i de flesta fall skulle vara att tjänsterna inte kunde fungera korrekt utan att användarna ändrade sina webbläsarinställningar, vilket resulterade i mer användar-irritation när webbplatser uppmanar användarna att ändra sina webbläsarinställningar.

Vill du läsa IAB Europe’s remissvar i fullo så gör du det här

 

Nya riktlinjer för transparent data

Ett gemensamt branschinitiativ ger ny standard för transparens till en marknad som omsätter 20 miljarder dollar, de nya riktlinjerna kallas Data Transparency Label. Betaversionens är publicerad och har en sex månaders remisstid till mars 2019.

Ledande marknadsförings- och medie-organsationer i USA presenterar en beta-versionen av en ny branschstandard sk Data Transparency Label. De nya riktlinjerna har utvecklats av ANA: s Data Marketing & Analytics (DMA) division, IAB, IAB Tech Lab, Coalition for Innovative Media Measurement (CIMM) och Advertising Research Foundation (ARF). Den introducerades under en presentation vid AdWeek i NY med stöd från ANA, ANAs råd för dataintegritet, IAB Tech Labs och IABs arbetsgrupp Data Transparency Working Group, CIMM och ARF. Riktlinjer är resultatet av drygt ett års arbete och målet har varit att utveckla ”konstruktiva riktlinjer” för gruppsegmentdata. Riktlinjerna beskriver datakälla, insamling, segmenteringskriterier, bäst-före-datum- och upprensnings-specifikationer. Gruppen har också etablerat en centraliserad databas för att tillhanda informationen samt tillhörande compliance program i form av en certifiering.
Branschorganisationerna och deras medlemmar har med stor motivation utvecklat dessa riktlinjer för olika datastandards och för att hjälpa marknadsförare och byråer att bättre utnyttja data på ett ansvarsfullt sätt och för att möjliggöra leverans av allt viktigare budskap till konsumenterna. En annan anledning är att förbättra konsumenten generella uppfattning om reklam.
Idag läggs det miljarder dollar i reklaminvesteringar som styrs av segmenteringsdata, men få verktyg på marknaden gör det möjligt för marknadsförare att förstå ”vad de består av” den data de köper.

Data Transparency Label, som har utvecklades för att fungera som en branschstandard och består av fyra beskrivande områden, vilka är utformade för att bättre informera köpare om vad deras datas innehåller:

I Dataleverantör och Distributörsinformation
Vem tillhandahöll datasegmentet, inklusive kontaktinformation, för både datalösningsdistributören och, i förekommande fall, den ursprungliga dataleverantören.

II Audience Snapshot
Vilket målgruppssegment enligt riktlinjerna beskrivs, inklusive både leverantörens data avseende varumärkes målgrupp och det mest relevanta segmentnamnet från en ny standardiserad taxonomi.

III Audience Construction
Hur segmentet konstruerades, inklusive detaljer om målgruppstal, eventuell tillämplig modell eller cross-device ID-expansionsom kan ha tillämpats som målgruppsfrekvens etc.

IV Källinformation
Var de ursprungliga datakomponenterna har hämtats. Något som krävs för varje signifikant datakälla och den innehåller detaljer om datainnehåll, datainsamlingstekniker och uppdateringsfrekvens mm.

Exempel från riktlinjerna: Data Transparency

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu uppmanas data-, teknik-, medie- och marknadsförings-företag att delta i den sexmånaders publika remissperiod och under den tiden kan deltagarna testa riktlinjerna med upp till femtio gemensamma syndikerade gruppsegment som tillhandahålls av globalt erkända leverantörer av data-lösningar som Oracle Data Cloud, LiveRamp, Neustar, Lotame, Acxiom, Experian, TruSignal, Fluent och FullContact.

Under sexmånadersperioden kan intressenter utforska hur riktlinjerna kan användas genom DataLabel.org,ett online-verktyg som visar hur besökarna kan söka, inspektera och jämföra testkriterier inom antingen en deltagande DMP / DSP-plattformen, eller direkt på DataLabel.org.

Tillsammans med ANA, IAB, IAB Tech Lab, CIMM och ARF drivs initiativet av 15 medlemsföretag, inklusive en ledningskommitté som inkluderar LiveRamp, MediaMath, Neustar och Oracle Data Cloud och en arbetsgrupp som innehåller 1- 800-BLOMMAR, Acxiom, American Veterans (DAV), Experian, FCB / SIX, FullContact, Flytande, Moxie, Utgivarens Clearing House, TruSignal, MetLife och United States Postal Service.

”Marknadsförare och partners har krävt bättre standarder för datakvalitet och integritet. Vi ansåg att det var viktigt att korralera flera branschövergripande initiativ till en branschstandard för att förbättra effektiviteten och förbättra de verktyg som kundsidan och partners använder för att fatta viktiga beslut om datasegment. I samarbetet mellan CIMM, ARF, IAB och IAB Tech Lab är vi glada över detta viktiga verktyg inom datatransparens på marknaden, säger Tom Benton, ANA Group EVP, DMA Division. ”Branschen har nu en väl prövad, lättanvänd och lättförståelig rekommendation som tydligt definierar kritisk datakällainformation. Vi hoppas att den transparens som dessa riktlinjer ger kommer vara en drivkraft för bättre dataintegriteten, datakvaliteten och underlättar dagligen marknadsförare och samarbetspartners beslut.

”Riktlinjerna för Datatransparent möjliggör meningsfull förståelse av segmentattribut och källpraxis mellan dataleverantörer”, säger Dennis Buchheim, Senior Vice President och General Manager, IAB Tech Lab. ”Samarbetet med ANA, CIMM, ARF och IAB – tillsammans med kompletterande praktiskt arbete via Tech Lab- kommer underlätta integriteten i datasammanhang och ge ansvarsfull användning av data i marknadsföring och hjälper till att förbättra konsument-upplevelser. Dessa initiativ utgör i sin helhet en grund för att stödja den digitala marknadsföringens fortsatta roll när det gäller finansiering av innehåll och tjänster. ”

För mer information om Data Transparency Label eller om du vill delta i ”proof of concept” och remissyttranden, vänligen kontakta delta@datalabel.org.