2 miljoner domäner med IABs Ads.txt

2 miljoner domäner med Ads.txt – IAB rekommenderar köpare att välja auktoriserade säljare

I september 2017 lanserades ads.txt och togs omedelbart i bruk av den digitala marknadsföringsbranschen även i Sverige. Ads.txt är en förkortning av “Authorized Digital Sellers” och är en enkel, flexibel och säker metod som publicister och leverantörer kan använda för att upplysa om vilka företag de tillåter sälja deras digitala varulager.Genom att vara öppna med vem som är Authorized Digital Sellers, förbättrar ads.txt (textfilslösning) transparensen i leverantörskedjan och ger publicister kontroll över sitt varulager. Detta gör det svårare för oseriösa aktörer att tjäna pengar på att sälja falskt varulager i hela programmatiska kedjan.Det finns idag över två miljoner domäner med ads.txt-filer och köpare fortsätter att efterfråga det. För att ads.txt ska fungera ordentligt krävs att köpare validerar varje säljare mot publicistens innehåll. Verktyget från IAB Tech Lab finns till för att hjälpa köpare med just steget att validera publicisternas filer.

IAB i USA släppte nyligen ads.cert i betaversion och det kanske lockar köpare att hoppa över implementeringen av ads.txt. För när ads.cert är färdigutvecklad och implementerat kommer den hjälpa till att motverka annonsbedrägeri genom att bekräfta ett säkert varulager.

Tills dess måste vi implementera ads.txt eftersom ”falska varulager” fortfarande är ett problem som branschen måste lösa. Köp från oauktoriserade säljare är slöseri med kampanjpengar. IABs rekommendation är att prioritera köp av auktoriserade säljare då det är ett enkelt och effektivt sätt att motverka falska varulager.

IAB Tech Lab har också utvecklat ett Ads.txt aggregator tool för att underlätta skapandet av listor med säljar-ID. Ads.txt aggregator-verktyget levererar publicistens filer i ett strukturerat och uppdaterat i ads.txt-formatet.Köpare som använder insamlingsverktyget kan helt enkelt ta innehållet av filerna och använda det som målgruppsdata för kampanjen. Köparen kan på så vis utesluta falska underleverantörer och varulager och spara kampanjpengar till auktoriserade publicister.

Om du vill använda verktyget kommer du åt det via IAB Tech Labs-API eller portal. Idag finns över två miljoner domäner med ads.txt-filer insamlade och dessa är tillgängliga i strukturerade, gzipped/.csv-filer.

Dessutom kan prenumeranter använda ads.txt-insamlade filer för att förbättra rapporteringen till sina kunder.

Läs mer om ads.txt på svenska på IAB Sveriges site.

Och mer om insamlingsverktyget på IAB Tech Labs-site.