Nya IAB Europe Adex: Sverige är den 6:e största digitalmarknaden i Europa.

Vid den årliga konferensen Interact i Milano den 23 maj 2018 meddelade IAB Europe att digital reklam ökade med 13,2% 2017 till 48 miljarder euro, vilket berodde på en stark tillväxt i sociala, mobila och videokanaler.

Digital annonsering uppgick till 48 miljarder euro 2017 jämfört med 24,8 miljarder euro 2012.

 

AdEx Benchmark-studien är den unika guiden till den europeiska digitala annonseringsmarknaden och presenteras nu för tolfte året. Totalt 20 marknader växte tvåsiffriga. Mobilen dominerar med tvåsiffrig tillväxt på samtliga 27 marknader i studien. Mobiltelefonen växte med mer än 40% och står nu för 42% av den totala displayannonseringen, medan video nu står för mer än en fjärdedel av den totala display-kakan. Socialt växte med en liknande hastighet på 38% och ökade sin del av displayannonseringen medan video växte fyrdubblade omsättningen och övrig video ökade med 35%. Tillväxten i video drivs av outstream-reklam som visade en tillväxt på 73,4% jämfört med in-stream på 6,9%.

Townsend Feehan, CEO of IAB Europe, kommenterar:
“The digital advertising industry has experienced another year of strong double-digit growth in Europe confirming its role in underpinning the delivery of digital content and consumer experiences. With GDPR coming into force in just three days’ time we are at a crossroads for the industry and we must continue to improve user experiences as well as highlight the contribution that digital advertising makes to the European economy.”

IAB Europe AdEx Benchmark delar den digitala annonsmarknaden i tre kategorier: Display, Sök och Classifieds/Directories. Tillväxten i dessa reklamformat har varit konsekvent men har under tiden bytt användningsområden, enheter och sett ett förändrat konsumtionsmönster.

Displayannonseringen överträffade sök och classifieds med en tillväxt på 14,9% till ett värde av 19,3 miljarder euro. Sök är fortfarande den största annonseringskategorin sett till intäkter och med en tillväxt på 14,4% och ett marknadsvärde på 21,9 miljarder euro.

Daniel Knapp, Executive Director TMT på IHS Markit, säger
“Social, mobile, video and search were the growth drivers behind digital advertising in Europe in 2017. They stand for the power of connection, location, emotion and path to purchase that make digital advertising so versatile and indispensable for today’s brands.”

De tre största tillväxtmarknaderna i CEE-regionen:

 1. Vitryssland – 33,9%
 2. Serbien – 23,7%
 3. Ryssland – 21,9%

Det var också stark tillväxt på de mest mogna marknaderna (i linje med eller över det europeiska genomsnittet) som Storbritannien (14,3%), Norge (16,6%), Sverige (18,4%), Schweiz (12,5%) och Danmark (9.7%) som visar att mognad inte hindrar möjligheten för ytterligare innovation och tillväxt.

Topp 10 rankningar (storleksordning)

 1. Storbritannien – 15,6 miljarder euro
 2. Tyskland – 6,6 miljarder euro
 3. Frankrike – 5,1 miljarder euro
 4. Ryssland – 3,3 miljarder euro
 5. Italien – 2,6 miljarder euro
 6. Sverige – 1,8 miljarder euro
 7. Nederländerna – 1,8 miljarder euro
 8. Schweiz – 1,8 miljarder euro
 9. Spanien – 1,8 miljarder euro
 10. Belgien – 1 miljard euro

Fullständiga rapporten presenteras för medlemmarna om en månad och IAB Sverige bjuder in till ett seminarium tillsammans med IRM den 29 augusti då rapporten presenteras.

Men vi kan redan nu avslöja att Sverige har hoppat upp en placering i Europa och är 2017 den 6:e största digitalmarknaden i Europa.

Vårt ramverk för GDPR-anpassning

Nu är det snart dags för GDPR att införas och resan dit har för många varit kantad av stora frågor och få svar. På ett sätt som IAB har kunnat stödja branschen i deras processer är att ta fram ett ramverk som behandlar insamlandet av samtycke och andra aspekter av anpassningen till GDPR- the Transparency & Consent Framework. Ramverket har snabbt fått fotfäste hos publicister och leverantörer och Consent Management Providers (CMP), i dagsläget över 120 leverantörer och 30 CMPs registrerade.
För att stärka ramverket ytterligare för publicister och leverantörer har IAB kompletterat med pubvendors.json och Mobile In-App för app-utvecklare. Publicister ville ha mer kontroll när det gäller syftet att hantera data, då mest för att godkänna olika partners/underleverantörers olika syften. De hade också önskat mer kontroll över vilka lagliga grunder deras partners kan åberopa.

IAB’s pubvendors.json kommer kunna:

 • Erbjuda en standard för publicister så de kan meddela vilka leverantörer de använder och deras respektive data-behörigheter.
 • Tillåta leverantörer att styrk publicistens GDPR-inställningar och bekräfta/revidera Consent Management Providers (CMP) samtycken i flödet.
 • Skapa en standardiserad process för hur publicister kan vit-lista leverantörer.
 • Möjliggöra för publicister att avgränsa syften och funktioner (i linje med Ramverket) hos en enskild leverantör.

Mobile In-App –kommer möjliggöra för app-utvecklare att medverka i ramverket. Funktionen gör det möjligt att samla in och distribuera innehåll så att tech-leverantörer kan agera enligt publicisters och slutanvändares val. Beträffande exponering och kontroll kommer app-utvecklare fortsatt ha flexibilitet i hur de definierar användarupplevelsen inom ramverket.

Vi har ett par intensiva veckor kvar tills den 25 maj. Antal registrerade fortsätter att öka och med ett så gediget antal företag anslutna blir ramverket ett effektivt GDPR-verktyg att räkna med.

 

 • Feedback och kommentarer är möjligt att inkomma med fram till den 1 junidärefter kommer IAB Tech Lab och IAB Europe utvärdera och åtgärda utifrån feedback för att sedan släppa den slutliga versionen. Företag som har brådskande krav på att uppnå transparens är välkomna att använda json-teknologini beta-implementation.
 • För att ta del av json– v1.10 och Mobile In-Appspecifikationen, läs mer här.
 • Om du är en leverantör eller CMP och inte har registrerat dig ännu så kan du göra det här.