In-house-trenden mattas av och sökmarknadsföringen ökar ytterligare i betydelse

I samband med vårt seminarium om Framtidens sökmarknadsföring i slutet av januari presenterade vi en studie gjord med 25 större varumärken som investerar i sökmarknadsföring.

Som de flesta vet är SEM inklusive SEO sedan länge den absolut största digitala kanal som omsätter drygt hälften av alla investerade pengar i digital reklam i Sverige enligt IRM.

Vi har under några år genomfört en studie med annonsörer rörande deras sökstrategier och kan i årets realtidsstudie se några intressanta trender när vi jämför med förra året.

Vi kan se hos de tillfrågade att Sökmarknadsföring har ökat i ytterligare betydelse jämfört med året innan. Precis som förra året är den viktigaste anledningen till använda sig av sök att sälja produkter/tjänster. På andra plats kommer att driva trafik till webbsida och på tredje plats kommer bygga varumärke.

Några tydliga trender vi kan se är att in-house-trenden visar en tillbakagång som ökade starkt förra året. (Något även sett i undersökningar avseende Programmatic). I år säger bara 5% att de kommer gå mot in-house jämfört med 17% året innan.
Annan tydlig trend är att fler använder sig av, eller planerar använda sig av, en performance-byrå och hela en tredjedel uppger att de går mot en hybridlösning (byrå och in-house) under 2021.

Något som varit på IAB Sverige Task Force agenda under året är hur vi kan koppla förstapartsdata till söket. Något som Johan Eriksson från Google gav många tips om på seminariet som du kan ta del av på Youtube i efterhand. Idag är det endast hälften som kopplar exempelvis CRM-data till sin sökmarknadsföring.

Utifrån studien och IRM prognos för 2021 ser vi att sök fortsätter att öka i omsättning ytterligare, 36% av bolagen i studien säger att de avser att öka investeringarna i kanalen 2021, minska avser endast 9%.

IAB Sverige släppte även en ny version av Stora Sök- & Produkt-handboken vid seminariet som alla kan ta del av så även hela Realtidsstudien Sök-investeringar och -strategier.

Task Force Sök jobbar vidare med viktiga frågor som berör kanalen.

 

Var står den programmatiska affären i Sverige i dag? In-house trenden backar i Europa

Den programmatiska affären ökar för varje år och omsätter idag en stor del av display-, mobil och online-videoannonseringen. Enligt en färsk studie från IAB Sveriges Task Force Programmatic ser vi att majoriteten kommer att fortsätta öka sina investeringar i programmatic och även öka investeringen i nya kanaler så som audio, native, DOOH och Connected TV, som idag sker i väldigt liten utsträckning.

Graden av handeln som sker programmatiskt i Sverige är ganska väl utvecklad. Den svenska marknaden är rörande överens om att den programmatiska handeln fortsätter att öka, från redan höga nivåer för mer klassiska format och ännu mer inom de områden som är under utveckling. Särskilt video ser ut att stå inför en ökning närmaste tiden.

Vi har inga nya siffror från IRM än, men vi vet att i Europa omsätter den här marknaden 238 miljarder svenska kronor. Det är 77% av display med sociala medier samt online video som handlas programmatisk, i Sverige är den siffra lite lägre, drygt 60%.

I Sverige är det framför allt Private Marketplace Deals (PMP) som är det vanligaste sättet att handla programmatiskt. OpenRTB kommer på andra plats men även Programmatic Guaranteed och Automated Direct har snabbt fått ett fäste på den svenska marknaden.

 

Är tekniken för dyr?

Undersökningen visar på att den vanligaste anledningen till att man inte köper programmatiskt i Sverige är för att det finns begränsningar som format som inte går att handla eller en önskan internt eller från en partner man jobbar med som inte vill köpa programmatiskt.

Ser man till tekniken är det DSP och SSPer som är de vanligaste teknikplattformarna man hittar hos köp-och säljsidan. Den tredje vanligaste tekniken det investeras i är Data Management Platform (DMP). I år kan vi konstatera att köpsidan skaffat sig annonserings-teknologier för att kunna sälja media. Vi har tidigare sett att publicister som säljer media har teknik för att också kunna köpa media – men nu sker spridning till köpsidan också av ”kors-teknik”, om än i mindre utsträckning. Det kan ses som ett tecken på köparnas vilja att komma närmare produkterna de säljer genom sk kurerade (curated) marknadsplatser.

I snitt lägger bolag inom programmatisk handel 15% av sin budet på teknik idag och hälften svarar att de tycker det är värt pengarna, medan andra halvan svarar att de tycker det är dyrt. Intressant är att 75% i samma enkät uppgav att de kommer att öka sina investeringar i teknik under en treårsperiod.

 

Inhouse-trenden backar

Tar vi en utblick i Europa ser vi att inhouse-treden var mycket tydlig i 2019 års rapport, Attitudes to Programmatic från IAB Europe. I årets rapport kan vi se att det har vänt och att de med renodlade inhouse-modeller har minskat från 38% till 20%, till förmån för hybridlösningar (byrå och inhouse). 2019 uppgav 15% att de hade en hybridmodell jämfört med årets rapport som visade på att 30%.

 

Källa: IAB Sverige Programmatic Study och Attitudes to Programmatic från IAB Europe.

Stora fördelar när branschen gör gemensam sak på Europanivå

Nu är marknaden redo för Transparency & Consent Framework (TCF) v2.0. Över 500 bolag och 70 CMPs har anslutit sig i övergången.

15 augusti var deadline för övergången till TCF 2.0 och IAB Europe kan nu berätta att målsättningen med 500 bolag som implementerat TCF v2.0 har uppfyllts.
Mer exakt 517 leverantörer inklusive Adobe, Google, GroupM, Magnite, Ozone Project, Trade Desk och Xandr har nu anslutit sig, samt 70 ”samtyckes-hanteringsplattformar” (CMP).

Stödet för TCF v2.0 från oss på IAB Sverige och övriga IAB organisationer i Europa har varit tydligt. Denna implementering visar på att vi nu tar standarden till nästa nivå när det gäller konsumentens inblick och val över sin databehandling för reklam och anpassning av innehåll. Det senaste året har gått till att ge support och vägledning till CMPs, publicister och leverantörer och nu har vi ett kraftfullt ramverk som kan fortsätta att utvecklas mot bakgrund av EU-domstolens rättspraxis och lagstiftning.

Den nya versionen är framtagen i ett samarbete mellan IAB Tech Lab och IAB Europe och har genomgått en 12 månaders granskningsperiod som bestått av marknadsåterkoppling från alla delar inom den digitala reklamindustrin, särskilt publicister, och ett antal möten med dataskyddsmyndigheter (DPA) i hela Europa. Konsumenterna kommer att se en ökning av valmöjligheter i nya versionen med en mer omfattande funktionalitet att tillämpa ”rätten att invända” (RTO) till behandling baserat på en legitim rättslig grund.

Arbetet med ramverket är ett bevis på ett framgångsrikt samarbete i vår bransch för att uppnå standards som kombinerar både användarvänlighet, samverkan och ger användarna större kontroll över hur deras data används. Det ger också publicisterna större flexibilitet att arbeta med en rad teknikpartners. För att uppnå ett sömlöst tillvägagångssätt i hela Europa krävs en verklig branschinsats och samarbete för att ge företag möjlighet att fungera.

Gold Standard 2.0 i UK kräver att företagen ansluter sig till TCF som en del av certifieringen. På så sätt kan certifierade medlemmar hålla jämna steg i branschutvecklingen och förbättra den totala digitala upplevelsen för konsumenterna. Något även vi på IAB Sverige har som framtidsvision.

Många nya leverantörer och CMPs har anslutit sig som väntade på den uppdaterade policyn innan de anslöt sig, till den enda lösningen för ”integritets-överenskommelse” som är byggd av branschen för branschen.

Deadline var 15 augusti för att anta den nya versionen av standarden och nu är det inte möjligt att skapa nya v1.1-samtyckes-strängar längre. Befintliga i v1.1 kommer att stödjas i frånvaro av v2.0 samtyckes-strängar fram till 30 september 2020.
Vi vet publicister i Sverige som implementerat TCF v2.0 i dagarna men det finns ett stort antal som fortfarande inte är där, så viktigt arbetet lokalt kommer fortsätta.

Apples nya stora tillkännagivande är en viktig förändring för annonsörerna och IAB startar ny task force

Apple gjorde vid deras Worldwide Developers Conference i slutet juni några stora tillkännagivanden som kommer att påverka app-utveckling och intäktsgenerering från app-annonser. Flera av förändringarna ger konsumenterna större kontroll men kommer att göra det mer utmanande för annonsfinansierade appar som görs tillgängliga gratis för konsumenterna.

Detta är en viktig förändring som branschen behöver vara medveten om:

– App-utvecklare kommer att krävas att de rapportera sin integritetspraxis i App Store så att användare kan ta del av den innan nedladdning,
– Konsumenter kommer att uttryckligen bli tillfrågade om de tillåter att de spåras över appar och webbplatser från andra företag,
– Apple kommer att varna personer för den typ av data som en app kan samla in,
– Användare har möjlighet att bara dela sin ungefärliga plats med en app, snarare än deras exakta plats, och på webben i Safari,

I en marknad som Sverige, vilken har en mycket stor marknadsandel Iphone-användare och storanvändare av appar, måste dessa förändringar granskas noggrant av alla företag som utvecklar appar. Oavsett om de betalas eller annons-finansieras.

Med anledning av detta och mycket annat som händer just nu startar IAB Sverige en ny specialistgrupp: The Post Third-Party Cookie Task Force, som efter sommaren ska jobba med dessa frågor.

Jag ser detta som ett ytterligare steg i den process som redan pågår från teknik och browser-tillverkare i att göra det svårare att analysera personers beteenden cross-platforms och device med dagens teknik. Därför är alla nuvarande projekt som handlar om att hitta nya sätt att skapa relevant och riktad annonsering mycket viktiga. Däribland IAB Tech Labs Project Rearch, Google privacy Sandbox, W3C och IAB Europes specialistgrupp.

IAB Sveriges nya specialistgrupp The Post Third-Party Cookie Task Force kommer se till att fokusera på dessa frågor i Sverige och även samverka i de internationella initiativen. 

Här följer en sammanfattning och förtydligande av Apples förändring och hur IAB ser att detta påverkar annonsmarknaden:

 1. Spårning över olika appar

Cross-tracking är ett verktyg som annonsörer och data-mellanhänder ofta använder för att samla in mer användarinformation, särskilt i annonsstödda appar.
Kod i dessa appar och dess annonser tillåter annonsörer och data-hanterare att följa dig när du hoppar mellan appar genom att tilldela dig en unik identifierare. Med denna identifierare kan en annonsör bygga upp en profil runt dig och rikta annonser mot olika appar som du använder. Via dessa nya app-spårningskontroller kan användare nu se vilka appar de har beviljat tillstånd att korsspåra dem och återkalla det tillståndet när som helst. Användare, till exempel, kommer att se ”just-in-time” meddelanden som varnar dem när en app vill ha tillstånd att spåra dem på webbplatser och appar följt av två alternativ: ”Tillåt spårning” eller ”Fråga app att inte spåra”. (“Allow tracking” or “Ask app not to track”.)

Påverkan: Apple lyfter funktionen Limit Ad Tracking (LAT) från där den för närvarande ligger dold i telefonens inställningsmeny till att tydliggöra den vid användningstillfället, vilket sannolikt kommer att leda till att fler använder den. Även om det är bra för konsumenter med integritetsskydd kommer de nya aviseringarna att vara skadlig för utvecklare som förlitar sig på en annonsdriven affärsmodell och kommer att begränsa räckvidden och skalbarheten för annonsörer.

Överväganden: App-utvecklare måste fokusera på att bygga ut sina egna datarelaterade funktioner för köpare och noggrant beakta konsumentvärdet av eventuella spårningsfunktioner mellan apper. Konsumentfördelarna och värdeutbytet av eventuella relaterade reklamupplevelser måste göras mycket tydliga.

 1. Ungefärlig plats

iOS 14 och iPadOS 14 kommer att innehålla valfria ”Ungefärlig plats”, ett system som förhindrar delning av en exakt platsdata från en iPhone eller iPad. Många appar som använder platsdata för att tillhandahålla tjänster, som väderappar och lokala nyhetsappar, behöver inte veta din exakta plats utan mer en allmän idé om var du är, vilket ofta är tillräckligt för att tillhandahålla samma servicenivå utan att göra intrång i användarnas integritet i samma grad.

För att uppnå funktionen ”ungefärlig plats” har Apple uppdelat hela planeten i regioner, ungefär 15-20 kvadratkilometer stora. Varje region har sitt eget namn och gränser, och regionens område är inte baserat på en radie från användaren eftersom den är fixad. Det betyder att en app inte kan extrapolera din exakta plats från ungefärlig platsinformation, eftersom du inte nödvändigtvis är i centrum för den ungefärliga platsgränsen.

Effekt: Ökade begränsningar för platsinformation för annonsering.

Utmaning blir för utvecklare att visa på värdet av relaterade reklamupplevelser, där de som lyckas kommer att vara i framkant. Det blir fortfarande möjligt att koppla budskap till evenemang och köpcentrum så länge konsumentfördelarna görs mycket tydliga och konsumenten godkänner dessa.

 1. App Store ‘nutrition label’ för appar

App Store-listor för appar kommer att innehålla en lättläst lista med sekretessinformation så att du vet vilken information som samlas in innan du laddar ner en app. Denna ”märkning för appar kommer innehålla information om användardata som en app vill använda (över 31 kategorier). Detta kommer före Jul 2020.

Effekt: Ökat fokus på tydlig datatransparens för app-utvecklare och tydlighet kring praxis för konsumentdata. Konsumentfördelar för relaterade reklamupplevelser måste göras mycket tydliga.

Risk: Ökat antalet konsumenter som väljer bort viss insamling/användning av data om de inte förstår eller ser en tydlig nytta för dem.

 1. Fördubblas ner på SKAdNetwork API

Apple släppte under 2018 ett annonsnätverks-API med namnet SKAdNetwork – som gör det möjligt för annonsörer att veta vilka annonser som gav vilket resultat utan att avslöja från vilka specifika devices eller personer. Detta API kommer nu att förbättras för att möjliggöra förbättrade mätningars-KPIer för app-nedladdningar och åternedladdningar.

Effekt: Detta kommer att vara attraktivt för marknadsförare eftersom det nu lägger till extra information som app-attribut till mätningar, men matleverantörer för mobiler kommer att drabbas eftersom Apple kommer hålla all information i sin egen miljö – vilket stärker Apples dominans över det övergripande ekosystemet för in-app här i Sverige.

Risk: Annonsörer har fram till september 2020 på sig att göra sig redo för att mäta resultaten från sina mobila annonskampanjer med hjälp av SKAdNetwork API.

Hur inverkar COVID-19-pandemin på marknadsföringsåtgärder?

I dessa undantagstider är det viktigt att skapa en tydlig bild av vad som sker i branschen just nu. En rad tidigare undersökningar visar att coronakrisen på kort tid fått annonsörerna att dra ner sina annonsinvesteringar. Men vad gör egentligen företag för att säkerställa lönsamhet även genom COVID-19-krisen?

IAB Sverige har i samarbete med Avaus genomfört en enkätundersökning med CMOs för att ge orientering och stöd för beslutsfattandet inom vår bransch, samt för att förbättra förståelsen och hjälpa marknadsförare, ledningsgrupper och styrelser att fatta beslut.

I studien uppger 34% att den totala marknadsföringsbudgeten inte påverkats av pandemin och 41% uppger att den digitala mediebudgeten inte heller påverkats nämnvärt. Dessutom ser vi stora förflyttningar av mediebudgeten från fysiska till digitala kanaler (30%).

Att drygt 40% uppger att deras budet inte påverkats känns trots omständigheterna positivt. Det är mycket tydligt att vilken bransch man representerar spelar stor roll i svaren. Således har digitala kanaler en fördel när 30% säger att de flyttar sin budget till andra kanaler. De är oftast både enklare och snabbare att anpassa budskapen från och krisen driver på företag att förflytta sig till digitala kanaler. I en snabb takt som denna kan det leda till effektivare kommunikation, nya interaktionsmöjligheter och betydande förändringar inom vår bransch, såväl som för samhället.

De kanaler där investeringarna ökar mest är inom SEO/SEM, där 32% uppger att de ökar, samt inom e-postreklam (29%). Där det sparas in mest är föga förvånande på events, där 58% uppger att de drar ner, samt inom utomhusreklam (37%).

 

Det som kanske är den mest intressanta reflektionen i vår studie är att hela 40% uppger att de granskar sin strategi dagligen eller oftare och hela 70% säger att de ser över strategin varje vecka eller oftare. Vi ser att detta kan skapa nya rutiner hos flera varumärken, att man lär sig titta på fler parametrar och vikten av att alltid ha en diskussion om sina medieinvesteringar för att skapa bästa relevans och effekt. Krisen har lett till en snabb taktisk beslutsgång, som vi tror delvis kommer bli bestående.

 


Majoriteten av de svarande i undersökningen uppger att det viktigaste målet för marknadsföringen under coronapandemin är att försäkra omsättningen. På andra plats hamnar att hjälpa kunderna i vardagen, på tredje att förhindra kundbortfall och på fjärde hållbarhet och samhällsansvar. Fokuset har i positiv bemärkning ändrats och företag satsar mer på sina kundrelationer och samhällsansvar.
Hur än i vilken mån världen och samhället förändras så anpassar människor sig utefter den, precis som vår kommunikation. Därför blir reklam även nu så mycket mer än bara marknadsföring. Den bidrar till att skapa en känsla av trygghet och ansvar. 

Det är såklart en dyster tid många varumärken väntar sig framöver, något annat ska vi nog inte hoppas på vad det gäller personal inom vår bransch. Studien visar att 30% i dagsläget kommer drar ner på personal men än så länge uppger nästan 70% att de kommer ha en oförändrad situation eller till och med öka antalet anställda. Vi har haft en kompetensbrist inom digital kommunikation under flera år där aktörer inte kunnat rekrytera rätt kompetens i den takt man kanske önskat. Det talar ändå för att flera kommer behålla den kompetens de har idag, om man inte tillhör de mest utsatta branscherna och bolag, och kanske t om hitta ny kompetens på marknaden i rådande situation.

 Hur påverkas din reklam och marknadsföring p.g.a. Covid-19 under resten av 2020?

Hela studien hittar du här: https://iabsverige.se/covid-19-statistik-rapporter/

Vår bransch spelar en viktig roll i att driva samhället framåt

Vi lever nu i en tuff tid där vi alla påverkas på ett eller annat sätt. Mitt i rådande misär kan vi konstatera att den digitala sfären är av yttersta vikt för att nå ut och lära oss att hantera och hitta nya digitala lösningar för interaktion. Det kan komma att öppna upp många nya kommunikationsmöjligheter. Men den kritiska situationen har även lyft andra funderingar.

Mediebranschen spelar en stor roll i detta komplexa tillstånd. Kriser har en tendens att förvrida verklighetsuppfattningen, sprida desinformation och förvränga språket. Därför har journalistiken aldrig varit viktigare. Det största ekonomiska hotet mot den kommersiella pressen kommer just nu från annonstappet. Publicister behöver vår hjälp att säkerställa och rapportera trovärdiga och transparenta nyheter. Genom att prioritera våra svenska medier säkerställer vi en trygg och säker annonsmiljö.

Varje krona vi spenderar på trovärdiga nyhetssajter hjälper samhället genom att:

 • Trovärdiga nyhetsorganisationer har råd med den personal som krävs för att tillhandahålla kritisk viktig information.
 • Vårdslösa desinformation-ansträngningar kan bara marginaliseras genom nyheter som är korrekta, faktakontrollerade och pålitliga.
 • Allmänheten i stort – de människor som köper dina produkter – håller sig levande och hälsosamma.

Detta är inte bara en klok sak att göra. Det är absolut nödvändigt. Vi behöver friska konsumenter och en sund ekonomi. Att stödja våra svenska, trovärdiga nyheter är det bästa sättet att maximera båda.

Varumärken vill således hålla sina annonser och logotyper borta från olämpligt innehåll. Därför måste varumärkessäkerhet börja med konsumenternas säkerhet. Med falska nyheter som dominerar rubrikerna är därför skyddet av ditt varumärke viktigare än någonsin. Det finns mycket du kan göra för att proaktivt skydda ditt varumärke och dina kampanjer. I detta snabbt föränderliga ekosystem är det absolut nödvändigt att reklamutövarna håller sig uppdaterade och före trenderna med de senaste verktygen och lösningarna samt samarbetar med rätt teknikleverantörer för deras varumärkessäkerhet. Här har IAS (Integral Ad Science) listat 13 bra punkter för skydda dina kampanjer från osäkra miljöer. 

Vår att-göra-lista:

 • Fortsätt att stödja dina varumärken och ditt företag med reklam. Riskera INTE ditt varumärkes överlevnad på lång sikt.
 • Uppdatera dina programmatiska köp för att möjliggöra reklam för ämnen som du tidigare skulle ha undvikit, inklusive ”kris” ”COVID-19,” ”coronavirus,” etc. Vänta INTE tills situationen utvecklas.
 • Uppmuntra dina kollegor att vidta omedelbara åtgärder; tweet, post på LinkedIn, sprid orden. Underskatta INTE ditt inflytande.
 • Uppmana branschorganisationer att gå med oss ​​i detta rally-rop. Antag INTE att alla redan är på bollen.
 • Förse kundtjänstpersonal med underlag för att svara på frågor om något uppstår, till exempel: ”Vi annonserar på dessa webbplatser eftersom det är ett kritiskt hälsoproblem som alla våra kunder står inför och vi vill att alla ska ha det bra.” Antag INTE att ditt interna team vet vad de ska göra.

Avslutningsvis vill jag lyfta den debattartikel Oskar Zander skrev häromdagen. En tanke som väcktes då reklamtröttheten diskuterats under en tid. Vad vi i detta läge nu kan konstatera är faktiskt vikten av reklam. Det är den handel vi understödjer och som är förutsättningen för att samhället ska fortsätta fungera även när krisen kommer. För verkligheten är en enormt komplex ekvation. Arbete och försäljning skapar resurser – och vi som jobbar med marknadsföring och kommunikation är armen mellan de som säljer och de som köper. Därmed är det en del av bränslet som driver samhället framåt.

Oskar Zander: Det går inte att ta bort en faktor från ekvationen utan att helheten påverkas. När allting till slut återgår till det lite mer normala får ni gärna tänka på att ni också bidrar. Sträck på er. Det finns ett värde i det vi gör”.

Digitala kampanjer i nivå med offline när det gäller varumärkespåverkan, i ny rapport från Kantar och IAB

Digitala kanaler levererar varumärkespåverkan och är mer kostnadseffektiva än de flesta offline-kanaler, enligt en ny australiensisk rapport av Kantar och IAB.

I rapporten, ”The Digital Brand Effect”, fann man att de långsiktiga varumärkeseffekterna för digitala kampanjer är i nivå med offline-medierna. 20 procent av varumärkespåverkan från de digitala kampanjerna kvarstod i hela åtta veckor efter den ursprungliga exponeringen.

Onlinevideo, social- och online-display visade sig också ha en högre varumärkespåverkan jämfört med investeringen. I rapporten konstateras det att digitala beröringspunkter återbetalar sig genom att bygga viktiga mätpunkter för varumärket. Detta inklusive medvetenhet, varumärkesassociationer och intresse.

Att digital reklam är ett rent prestationsmedium med en liten långsiktig varumärkespåverkan är något som blivit en sanning under de senaste åren, vilket är en fullständig missuppfattning. Denna rapport är ytterligare en i raden som förklarar det. Ett stort antal respekterade, oberoende researchföretag har under flera år kunnat visa att digitala kanaler har en stark varumärkesbyggande förmåga. Det vi däremot än behöver är mer kreativitet i våra digitala kampanjer.

The Digital Brand Effect” bygger på aggregerade resultat från en stor pool av kampanjer som ger djupare information om hur marknadsförare kan använda en rad digitala format, tillsammans med traditionella medier, för att bygga långvariga framgångsrika varumärken.

Rapporten visar på starka synergier när olika digitala mediekanaler kombineras och kompletteras med offline-medier. Upp till 45 procent av digitala varumärkeseffekter är ett resultat av ett arbeta med andra digitala eller offline-medier för att producera synergieffekter. Upp till 22 procent av digitala varumärkeseffekter är ett resultat av att arbeta med andra offline-medier.

Mark Henning, VD, Kantar Australien: ”Våra samtal bör inte handla om vilka reklamformat som är de mest individuellt framgångsrika, utan verkligheten säger att reklam fungerar bäst när den är flerkanalig. När mönstret för konsumentkonsumtion förändras och vi flyttar till nya annonseringsformat kommer det att bli ännu viktigare för marknadsförare att överväga de grundläggande normerna för best practice och aktivt tillämpa multimedia -kampanjer. Detta för att säkerställa bästa varumärkesresultat”.

Andra resultat från rapporten The Digital Brand Effect”:

 • Framgången drivs genom kreativ utformning med kontext i åtanke, genom att integrera digitala kampanjer med andra medier och hantera frekvenser.
 • Displayannonsering visade sig skapa betydande varumärkeskillnader samt varumärkesassociationer med 42 procent högre än investeringarna.
 • Online video visade sig driva varumärkesmotivation med 30 procent högre effekt än investeringen.
 • Sociala- och video-format har blivit synonymt med ROI. För online video har varumärkesbyggandet förbättrats med 144 procent under de senaste åtta åren. Sociala format ger en 90 procent bättre ROI.

Dessa resultat reflekterar också användandet av förbättrade annonsenheter med bättre integrering, nya funktioner och bättre användarupplevelse.

Du kan ta del av hela rapporten här.

Rapporten The Digital Brand Effect källor:

145 Australian Kantar Cross Media Brand Effectiveness studies
1 300 Global Kantar Cross Media studies
14 500 Global Kantar Digital Brand Lift studies

 

180 miljarder kronor är programmatisk handel värd i Europa

Trots sin mognad så fortsätter den så kallade ”Programmatic-First” marknaden att växa. Enligt färsk rapport från IAB Europe Programmatic ad spend in Europe 2018 är mer än hälften av annonsinvesteringarna som görs i onlinevideo programmatiska och en fjärdedel av all programmatisk handel är video.

I Europa utgörs hela 72% av den digitala annonsmarknaden av programmatisk handel och den markanta ökningen har skett tack vare de sociala kanalerna.

Hur ser våra attityder ut till programmatisk handel idag?
Baserat på IAB Europas årliga studie Attitudes to Programmatic Advertising har en omfattande analys av det europeiska programmatiska landskapet gjorts. Den täcker strategier och antagandetrender, drivkrafter och tillväxthinder, samt prognoser för framtidens marknader. En spännande information att ta del av är de ökade investeringarna i programmatisk handel för dislapy och hur annonsörernas investerar allt mer i video.

Övergång till hybridmodeller
Vi kan se en tydlig övergång till hybridmodeller för programmatisk handel, som allt fler annonsörer anammar med inhousing och outsourcing till en byrå. Detta i takt med ökat antal externa konsultföretag på marknaden. Det är således uppenbart att annonsörer ökat sin programmatiska kunskap, engagerar sig mer i medieköp och att den anpassning som skett riktar sig mot mer strategiska affärsmål.

Den programmatiska handelns drivkrafter
Annonsörerna har tre tydliga drivkrafter inom programmatisk handel. Den nyckelfaktor och den med högsta prioritet som används för ökad effekt och för att nå den beräknade målgruppen är data. Tillgången till premiumlager är även den en drivkraft, precis som att fler annonsörer ser potentialen för varumärkesannonsering utöver performence-driven annonsering.

Utgivarnas största drivkraft för den programmatisk affären är fortfarande kundernas efterfrågan och möjligheten att optimera intäkterna för premium inventory.

Framtidens användning av data
Numer ser även adtech-bolagen fler möjligheter med användning av data och många lyfter förmågan att erbjuda en transparent affärsmodell som en viktig drivkraft.

Samtliga aktörer ser en fortsatt ökad investering inom programmatisk handel och det finns en mängd format som bara har gläntat på dörren till den programmatiska världen. Ett av dessa format är DOOH. DOOH är den kanal som spås ha störst tillväxt under kommande år, tätt följt av audio och conected TV.

Vi har listat några slutsatser från årets studie:

 • Det finns en fortsatt drivkraft för kvalitet och säker reklammiljö.
 • IABs Ads.txt är väl etablerat bland utgivare men medvetenheten är låg på köpsidan.
 • Kompetens är fortfarande ett hinder för investeringar.
 • Transparens i leveranskedjan är fortfarande en betydande fråga.
 • Antalet annonsörer med egen programmatic inhouse-verksamhet är fler än antalet som lägger ut till en byrå.
 • Programmatic är fortsatt en katalysator för att leverera varumärkeskampanjer.
 • Med anledning av GDPR ser marknaden behovet av att använda förstaparts-data, private marketplaces and contextual targeting.

Läs hela rapporten här.


IAB Sweden Programmtic Event 2019
Idag går vi på djupet i den programmatisk världen tillsammans med 700 besökare på Oscarsteatern i Stockholm. Framtiden är ljus och inget tyder på att ämnet Programmatisk handel är mindre angeläget i år eller nästa år.

 

Tankar från DMEXCO

Iakttagelser från årets DMEXCO var många…både från seminarier och samtal med utställare.

Det går att avfärda mycket på event som DMEXCO med att ”man har hört det förut”, men ändå vet vi att verkligheten är inte där än och så länge den inte är det måste vi upprepa och repetera. DMEXCO är rätt arena för att både ta pulsen på digital kommunikation och en möjlighet att träffa företagsrepresentanter från hela världen. Det är också ett ypperligt tillfälle att lyssna till många globala aktörer på eventets alla scener.

Begrepp som upprepade sig 2019 är datadriven marknadsföring, sammanslagningar, GDPR, en framtid utan cookies och privacy with design. I år lyste DMPer och ordet mobilemed sin frånvaro. Istället är det Native, online video, CRM, data driven och self service som tagit plats på utställarnas skyltar.

Den nya marknadschefen
Jag lyssnade på flera seminarier med globala marknadschefer på DMEXCO i år och alla inledde med att det sker snabba förändringar inom marknadsföring och att det gäller att hänga med.
De flesta verkade eniga om att marknadschefens roll har förändrats radikalt, där vissa uttryckte det som att den har blivit mer komplex och svårmanövrerat medan många talare ansåg den mycket mer intressant idag. Det gäller för CMOs att omge sig med specialister som de kan förlita sig på då det idag är omöjligt att vara insatt i detaljer kring alla kanaler och teknik.

Cookies, content and consumers
Vi står inför flera frågor just nu det är tydligt, frågor som kommer vara avgörande framöver för de som vill lyckas i sin digitala marknadsföring. Hur snabbt kan vi ställa om ett flöde utan cookies och hur gör vi det på ett sätt som göra att konsumenterna upplever det som positivt.
Något som var återkommande från scen är att CMOs måste ha kontroll på sin content, det är något som underlättar hela flöden och alla inblandande måste jobba för att få design och privacy att förenas utan att kännas obegripligt och tjatigt.

Förstapartsdata för publicister är helt avgörande.

Annonsörer och byråer måste jobba med många partners för att nå målen och idag vet tradingaktörer oftast mer om bolagets konsumenter än de kreativa byråerna.

Digital empati
Ett utryck som jag upplevde som ganska nytt och som upprepades var att vi måste ha ”digital empati” för att lyckas och fokus kan inte ligga på att sälja utan serva kunderna.
I detta flöde gäller det att adtech-bolagen levererar saker som fungerar och informerar tydligt hur det funkar för att utvecklingen ska gå framåt.

Många fler iakttagelser manglades på vårt Nordic meetup-mingel efter första dagen. Vi är otroligt glada att det blev en sådan uppslutning även i år och från hela Norden.

Vi ses även nästa år i ett par bekväma skor på DMEXCO…

 

Kan integriteten online samexistera med en användarvänlig annonsaffär?

De stora jättarna går nu in för att bli en del av den trendande Privacy-sektorn. Apple har släppt ITP2.2 och Google kommer lansera ett verktyg i Chrome för att öka besökarens val gällande kakor, båda med det uttalade målet att skydda besökarens integritet. 

Användandet av kakor för att identifiera och tracka användare i browsers blir mindre tillförlitligt för varje dag som går. Vad betyder detta för det digitala ekosystemet och de etablerade affärsmodellerna online, på kort såväl som långsiktigt?

Den nya tekniken
Apple’s teknik Intelligent Tracking Prevention, ITP, innehåller algoritmen Machine Learning Classifier. Den släpptes redan 2017 och har sedan dess uppdaterats med versioner där browsern blockerar kakor, den senaste i maj i år. Initialt blockerades alla tredjepartskakor men nytt i den senaste versionen är att permanenta kakor som skapas genom document.cookie begränsas till 24 timmar. Apple vill begränsa spårningar över flera domäner, så kallad ”cross-site tracking”. Målet för Apple är att försvåra för sociala medier att följa efter användarna över hela webben. 

Google kommer släppa en kontrollfunktion i Chrome som underlättar för besökaren att se alla kakor som sätts och sparas i browsern och ge användaren valmöjligheten att blockera kakorna. I vilken form och när det kommer ske är inte kommunicerat än.

Allt detta medför förstås en del problem för annonsörer. ITP 2.2 innebär att retargeting begränsas till ett fönster på 24 timmar. Annonsörer vars fönster sträcker sig längre än så kommer att se mindre volymer i sina cookie-pooler och färre retargeting-annonser överlag. Annonsörer kommer att påverkas i olika stor utsträckning beroende på hur många av deras besökare som använder Safari MacOS och iOS. 


Innebär utmaning med konvertering och attribuering
ITP2.2 innebär även stora utmaningar med konvertering och attribuering framförallt för mobilen. Antalet konverteringar som attribueras till kampanjerna kommer att påverkas negativt och det blir därmed svårare att beräkna ROI och motivera ökade investeringar. Konverteringar som sker efter 24 timmar från att man senast besökte sajten räknas istället som direktkonverteringar, vilket riskerar att öka kortsiktigheten.

När det gäller “unika användare” riskerar sidans besökare att dubbelräknas när det dröjer längre än 24 timmar innan ett återbesök. Det här försvårar för mätning samt global frekvens över kampanjer, en viktig USP för programmatiska köp.

Redan med ITP blockerade Safari alla tredjepartskakor. Det innefattar alla cookies som implementeras på en webbplats, men tillhör en annan domän än webbplatsen i fråga. Blockeringen innebär att all spårning och attribution med hjälp av tredjepartsaktörer, som använder cookies för detta, slutade fungera.


GDPR mindre problem än trott

Lägg därtill GDPR som vid implementeringen upplevdes som ett hot mot hela den digitala annonsaffären. Såhär i efterhand kan man konstatera att de negativa effekterna inte blev så stora som befarats, och det återstår att se vad de senaste åtgärderna från Apple, samt kommande från Google, egentligen betyder. För både användare och publicister kan snarast innebära fördelar så som snabbare laddningstider och ett större värde av inloggat läge.

För annonsörer blir det troligen svårare att tracka och följa efter användare under en längre tid, men det finns fortfarande kvar andra styrningar, kontextuella exempelvis.

Att Apple, som saknar en egen annonsaffär, väljer att trampa upp den här marken är inte svårt att förstå. Google känner sig antagligen pressade av hotande lagstiftning och vill visa god vilja i förebyggande syfte. Men samtidigt som medvetenheten om personlig integritet online ständigt ökar vet vi att många användare efterfrågar personifierade upplevelser och mer relevans i annonseringen. Så länge detta kan åstadkommas lär de också vara beredda att dela med sig av data och information som leder i den riktningen. 


IAB vill förbättra annonsaffären

Hur de tekniska lösningarna kan komma att se ut vet vi i dagsläget lite om, men det finns all anledning att se hindren på vägen som ett sätt att utveckla annonsaffären och göra den lite mer acceptabel och användarvänlig. Just de här aspekterna är något som vi i 
IAB’s task forces Annonsvänligt Sverige och även Insikt & Analys kommer arbeta vidare med. Följ gärna vårt arbete via våra seminarier och material på hemsidan. 

Avsändare: IAB Sveriges Task Force Annonsvänligt Sverige