Marknadsförares guide till svenskarna och internet

Svenskarna och internet 2019 är äntligen här! Här är några medskick till marknadsförare:

 

98% av Sveriges befolkning är nu på internet. 95% dagligen. Detta borde rimligtvis också spegla hur man fördelar en mediebudget. Ok, lite yxigt kanske, men fullt tillämplig. Det är helt enkelt mer än dags att låta digitalt styra och sedan EVENTUELLT strököpa analog stödmedia, inte tvärtom. Oavsett fördelning – aldrig tvärtom.

 

Jättejättemånga internetanvändare tycker att tiden de spenderar i social medier är meningslös. Det må så vara. Jag håller för övrigt med (jag måste sluta kolla på Facebook Watch). Märk väl att det INTE betyder att folk inte använder sociala medier. Märk också väl att det INTE betyder att folk är på väg tillbaka till ett mer analogt eller traditionellt mediebeteende. Känslan av meningslöshet är naturligtvis också fullt jämförbart med att zappa på tv: n 5 timmar per kväll som vi gjorde förr… Det som det däremot tyder på (tror jag) är att vi slösurfar i ”feeder” allt mindre och allt mer använder sociala medier för att kommunicera med andra i mindre forum. Kort sagt: vi chattar med varandra. Kom ihåg vad Facebook sa själva tidigare i år om denna förändring: ”from town square to living room”. Och hur ska man förhålla sig till det? På många sätt. Genom att skapa content för färre personer i taget, att skapa content som är gjort för att delas i mindre forum, att mäta på KPI: er som är rimliga givet situationen – är bara några exempel.

 

Sedan har vi den naturliga skepsisen mot allt digitalt. Det digitala hotet om man så vill. Rimligt i kölvattnet av både integritetskränkande läckor till höger och vänster och känslan av att vara övervakad av sin egen jävla telefon. Det har naturligtvis många konsekvenser men en – är att folk är mycket mera restriktiva med vad de gör i framför allt sociala medier. Det är inte längre praxis att skriva statusuppdateringar om allt man gör så att det blir synligt för alla. Man ger inte heller uttryck för allt man gillar genom att öppet visa det. Ergo: likes, comments och shares på ett ”town square”-sätt är inte ett beteende att jaga. Det är helt enkelt över. Nu.

 

Sammantaget vill jag mena att allas marknadsplaner, strategier och budgetar bättre ska spegla det beteende som rapporten så tydligt beskriver.  Årets rapport borde därmed för de allra flesta innebära stora förändringar. och gengäld också mycket bättre resultat.