Facebooks kvartalsrapport i ljuset av monsterskandaler

Det mest anmärkningsvärda med Facebooks tredje kvartalsrapport som släpptes idag måste rimligtvis vara att användandet inte minskat ett dugg i USA. Vi tar det igen – Facebook har varit i en skandal som saknar motstycke. Onda internetgenier har till höger och vänster spridit information om sina användare till folk som utnyttjat det för politiska syften. Kan det bli värre? Men, som jag redan då förutspådde påverkar det alltså inte hur många som använder plattformen. Och det är närmare bestämt en femtedel av jorden befolkning som DAGLIGEN använder Facebook. Då är det kanske mindre överraskande att tillväxtttakten minskar något, vem ska man egentligen tillväxta till?

Men vad säger den här rapporten egentligen? Här är tre spaningar:

 

The everything of Facebook

Missta inte Facebooks kvartalsrapport, tillväxttakt och dagligt användande för folk som sitter och scrollar i en Facebookfeed. Dem dagarna är förbi. Facebook är, förutom Facebook också Whatsapp, Instagram och Messenger. Om man fortfarande sponsrar Facebookinlägg och letar effekt där bör man lyfta blicken till Facebooks egentliga storhet, vilket är allt de vet om sina användare i kombination med reachen ut på så många olika plattformar.

 

Världssamvetet

Facebook har problem med säkerheten och därmed också ansvaret. Det är helt enkelt rimligt att tycka att Facebook har ett ansvar för sina användare, för sin plattform och för vad som sker och inte sker på den plattformen. På så många nivåer. Facebook tar på sig en del av det här ansvaret, men det också rimligt att anta att regeringar och organisationer som t ex EU kommer att tvinga Facebook till åtgärder som syftar till att både skydda medborgare och ta ansvar för deras väl och ve på ett djupare plan. Detta faktum kommer utan tvivel att förändra Facebook.

 

Förmågan att utvecklas

I jämförelse med alla andra sociala medier, både de som finns nu och framtida, så har Facebook varit duktigare än någon annan på att utveckla sin plattform och sin affär. Det gör den unik i sammanhanget. Beteenden förändras helt enkelt, och då måste både plattformen och annonsaffären göra det samma. Det är ljusår mellan den plattform som jag en gång startade en business kring och den vi ser idag. Och det går knappt urskilja vad som varit hönan och ägget i den utvecklingen. Så till nejsägarna, Facebook kommer inte dö utan fortsätta utvecklas. Var den är om 10 år vet de knappt själva…