Så använder du Svenskarna och internet

Av alla saker som framkommer i nysläppta rapporten ’Svenskarna och internet’ vill jag lyfta fram tre viktiga tendenser som kan ses som detaljer, men satt i ett större perspektiv kan de vara avgörande verktyg för annonsörer.

 

Engagement går ner

Extremt många svenskar har Facebook, i alla åldersgrupper, det är gammal skåpmat. Men det som är intressant är HUR svenskar använder Facebook. Ok, rapporten mäter det här lite yxigt, men bara sedan förra året har svenskars vilja att dela andras inlägg på Facebook minskat med 10%. Nu är det bara 39% av svenskar som kan tänka sig att dela andras inlägg på Facebook. Något som bekräftas av en massa andra typer av data, dvs att användandet av likes, comments och share går ner.  Det är en värdefull parameter att ha med sig när man sätter KPI: er inför nästa år. Att ha som mål att öka engagement på Facebook är t ex inte att rekommendera om man tänker sig att nå sina mål.

 

Användande blir allt mer nishat

Snapchat får väl nu sägas vara etablerat som en plattform som endast har ett värde om målgruppen är under 25. Vad som är lite mer överraskande för en del är säkert det faktum att den största användargruppen på Twitter är 16-25 år, dvs inte alls opinionsbildare under Almedalen, som man skulle kunna tro. En slutsats att dra av detta, som självklart inte är svart eller vit, är att det blir allt svårare att köpa media brett fast man har en bred målgrupp. Man måste tvärtom anpassa sig till var man har möjlighet att nå sina målgrupper och kanske än viktigare – hur den här målgruppen beter sig på sagda plattform.

 

Det tar tid för de stora strukturerna att förändras

Många annonsörer som vi är i kontakt med har en ständig ångest för att inte hänga med i den senaste utvecklingen, alla nya format som poppar upp, och hur algoritmerna förändras etc. Men titta då på en rapport som denna. Att nya format och plattformar LANSERAS betyder inte att användarna på en pissekvart byter plattform. T ex har radiolyssnandet, enligt rapporten inte fått ge vika för poddlyssnandet. Ökat poddlyssnande går istället parallellt med bibehållet lyssnande på analog radio – som iofs framstår som helt sjukt för mig men det är en annan historia. Min poäng är att ta det lite lugnt. Det går väldigt, väldigt fort, men det handlar trots allt om från år till år, man måste alltså inte omvärdera hela sin bild av universum på kvartalsbasis, om det nu var någon som var orolig för det.