Sluta bygga kanal!

Det finns idag en rad varumärken som byggt upp hela sin business, inklusive sin försäljning via Instagram. Det tycker jag borde vara otroligt inspirerande för alla varumärken som inte får merparten av sin försäljning från sociala kanaler. Eller, till hälften inspirerande och till hälften otroligt frustrerande. Här är tre grundpelare för att komma igång och sedermera lyckas.

 

Mät och använd mätet

Grejen med att mäta digitalt och överhuvudtaget annonsera digitalt är ju att använda mätningen hela tiden. Det vill säga inte först göra, sen få lite siffror i ett excel eller ännu värre – en PPT – och baserat på den fatta beslut om nästa stora kampanj, eller krasst konstatera att TV fortfarande driver mest, eller vad det nu kan vara. Nej, att använda mätningen innebär att i realtid agera baserat på vad du får fram. Rätt uppsatt kan du t ex se aha ja det är där kunderna faller ifrån och sedan ändra det. Direkt. Inte efter 6 veckor. Nu. Du kan ju själv se att den här annonsen är tre gånger dyrare än alla andra, varför då? Bort med den. Gör det efter 4 timmar. Inte två veckor.

 

Inga silos

Många kunder vi träffar och pratar med har olika avdelningar för olika saker. Det finns lika många olika varianter som möjligheter, men en vanlig är ett gäng som jobbar med content/varumärkesbyggande och en som jobbar med försäljning och annonsering. Och det är i princip vattentäta skott däremellan dvs man tittar på olika mätvärden, delar inte rapporter mellan varandra och bryr sig kort sagt väldigt lite om den andres förhavanden. Ta en kaffe ihop i eftermiddag! Låt innehållet bereda väg för herren (sälj). Det är inte två olika saker. Var sak du lägger pengar bakom ska integreras i pusslet som ska driva din business framåt, det vill väl alla?

 

Sluta bygga kanal

Ett supertips generellt för social marketing är absolut att snegla på andra som har lyckats. Men det blir allt svårare att söka upp olika konton och därifrån kunna avgöra om någon är duktig eller inte. För det är vad som ligger bakom som avgör det. Inte antal följare, likes, comments och shares. Alla fyra CTA: s som det är allt svårare att få folk att gå med på att göra. Stirra inte på sådana mätvärden! En lyckad digital närvaro är ett intrikat system av annonser och innehåll på en rad olika plattformar. Anpassat till olika målgrupper, olika behov och olika syften.

 

Låter det svårt? Det är det. Men svaret finns i själva det ni gör dagligen. Ta den där kaffen nu med köparna på er avdelning och diskutera – vad är en like värd för oss? Vad får vi ut av den? Vad är ett klick värt? Vad får det kosta? Osv.

 

Som vanligt – lycka till! Gör mer bra grejer – sälj!