Jag gillar det!

Jag har väntat på uttalande från henne! Sheryl Sandberg alltså (här bl a https://www.nbcnews.com/tech/social-media/users-would-have-pay-opt-out-all-facebook-ads-sheryl-n863151). Och jag gillar att hon säger det som vi inte kommer ifrån:

För så här är det. Vi som är användare av Facebook och andra digitala medier, plattformar, tjänster, appar etc ger ut data om oss själva i allt vi gör. Att vi gör det är priset vi betalar för det vi får ut i andra änden. Det är inte bara en förutsättning för att annonsörer ska lyckas nå sin målgrupp, det är en förutsätting för att att man överhuvudtaget ska kunna navigera digitalt. Man kan liksom inte se all data på internet samtidigt – är en variabel.

Facebook har inte kunnat förutspå de här enorma konsekvenserna. Well, join the rest of the world. Det betyder inte att Facebook inte har ett enormt ansvar. Utan att vara överdrivet positiv vill jag mena att det är tvivelaktigt att prompt säga att det är ett ansvar de ignorerar.
Em följd av att ta ansvar är relaterat till dagens headlines som säger ”Facebook erkänner att de scannar privata meddelanden” (här bl a https://www.di.se/nyheter/facebook-erkanner-att-de-scannar-meddelanden/) Men j a. Man har eventuellt inte en terroristcell i en öppen grupp på Facebook, om en nu ska va sån.

Det ena kräver det andra, det ena är en förutsättning för det andra, med det goda kommer det onda – givetvis.