Och Tidsam höjde priserna som vanligt

Tidsam är ensam distributör av tidskrifter till kiosker och butiker i Sverige. Digitaliseringen till trots så säljs det fortfarande lösnummer för över 1 miljard kronor per år. Det kan jämföras med Readlys intäkter i Sverige som uppgick till 69 miljoner kronor under 2019. Av tidskriftsbranschens totala omsättning på sju miljarder kommer alltså en av miljarderna från lösnummerförsäljningen.

Det innebär att Tidsams verksamhet är mycket viktig för många av Sveriges tidskrifter.

Den 1 oktober höll Tidsam ett styrelsemöte för att besluta om prishöjningar inför 2021. Eftersom bolaget inte bara har monopol på distribution av tidskrifter utan också ägs av de största förlagen så är kraven på öppenhet stora. Ett monopolföretag är kanske enda möjligheten på en så pass liten marknad som den svenska, men då gäller det att bolaget inte beter sig som ett typiskt monopolföretag. Exempelvis genom att höja priserna när hela branschen går på knäna efter coronans framfart eller genom att inte kommunicera tydligt och öppet hur man tänker.

Jag skrev därför en bloggpost om Tidsams planerade prishöjning där jag raljerade lite över att Tidsam beter sig rätt tondövt genom att höja priserna på samma sätt varje år, trots att vinsterna är goda. Tidsam reagerade med rätt gott mod och försökte visa viss välvilja. Men sedan blev det locket på. Tidsam vägrade berätta vad det var man redan hade fattat beslut om.

Eftersom jag är rätt optimistiskt lagd tänkte jag att Tidsam kanske ändå hade lyssnat och nu skulle avstå från att höja priserna som vanligt. Det tillknäppta sättet skulle i så fall bero på att de ville visa att de bestämde själva.

Men i fredags eftermiddag – bästa tiden för att dölja en nyhet – skickade Tidsam ut sitt beslut till sina kunder.

Marknadschefen Jonas Mattsson skriver:

”I bifogade filer hittar ni Tidsams uppdaterade prislistor för 2021.

Alla priser i den ordinarie prislistan höjs med 2%”.

 

”Tondövt”, sa Bill

”Ordet var tondövt”, sa Bull.